ROOKE TIME: LINKS/LÄNKAR
Rooke Time no1
Om IRIS CLERT

Iris Clert förekommer i samband med många konstnärer, konstnärsgrupper och litterära personer. Det finns en mängd texter på nätet där Iris Clert i ett eller annat sammanhang figurerar. Jag rekomenderar därför att söka på hennes namn.
Där finns bland flera t.ex.:
Ecole de Nice
Sacha Sosno's Tribune

Om KRW
KRWs manifest

Om SITUATIONISTERNA och därmed sammanhängande:
Situationist International Archives

Om FLUXUS:
Fluxus Portal for the Internet
Artpool´s Fluxus Library

Om THE LIVING THEATRE
The Living Theater: history

Om VIKING EGGELING:
Eggeling
Eggeling Bibliography
Om VIKING EGGELING och framför ALLT OM DADA:

Om DADA I EUROPA
DaDa Online - Your source of information on European DaDaism

Om THE MYCROFT CONCLUSION: DET NEOTROPISKA FÖRETAGET
Essän i sin helhet ligger på hemsidan under
MYCROFT


Om man vill hålla sig a´jour om utvecklingen då det gäller MULTIMEDIA, CYBERMEDIA, VIRTUAL REALITY och mycket mera sådant - och dess olika tekniker - kan man lämpligen besöka Ars Electronica Center.
“Gedankliche Grundlage für dieses Museum der Zukunft ist der seit 1987 Jährlich stattfindende PRIX ARS ELECTRONICA, der durch das ORF-Landesstudio Oberösterreich und die Stadt Linz in einem Wettbewerb für Computerkünstler vergeben wird. Künstler aus aller Welt haben bisher 5.000 Arbeiten für die Bereiche Computeranimation, Computergraphik, interaktive Kunst und Computermusik eingereicht.”
STARTLÄNK:
Wirtschaft / Verkehr Digital City Linz ARS ELECTRONICA CENTER

Eftersom länkarna på Internets hemsidor fungerar ungefär på samma sätt som då man vill veta platsen för en bok med ett visst innehåll i ett visst ämne på ett bibliotek: och blir anvisad denna; så vill jag här använda länkarna i omvänd riktning: till att via mina länkar anvisa två böcker på biblioteket.

Läsvärda och tänkvärda.

Om man vill ta del av “en rad häpnadsväckande vetenskapliga upptäckter som ifrågasätter invanda föreställningar om medvetande, information och civilisation” skall man läsa den danske författaren och vetenskapsjournalisten TOR NØRRETRANDERS´ ”MÄRK VÄRLDEN”. Klarar man av denna, väl i det närmaste kultförklarade, 600-sidiga volym med innehåll från “föreställningen om medvetandet” till “Det sublima” - får man mycket att veta och tänka över då det gäller “epokgörande genombrott i naturvetenskapens syn på världen” och “vad det egentligen innebär att vara människa”.

Vill man veta mer om den nya “människa som håller på att träda fram i samhället, med andra egenskaper än de människor som fostrats och formats av industrisamhällets villkor”. “En människa som bejakar konst och teknik till lika delar. En människa som betonar tvärvetenskapen och perspektivet mer än specialiseringen och trångsyntheten” - då skall man läsa en bok skriven av IT-konsulten, skribenten, musikern och debatören, men också ledamoten av regeringens IT-kommission CHRISTER STURMARK. Den heter “IT OCH RENÄSSANSMÄNNISKANS ÅTERKOMST”, vars innehåll sträcker sig över filosofi, kultur och samhälle: från “IT-utvecklingens idéhistoriska rötter” till “Ett nytt medium.”

NØRRETRANDERS, TOR: “MÄRK VÄRLDEN”,
Bonnier Alba, Stockholm 1993.
STURMARK, CHRISTER: “IT OCH RENÄSSANSMÄNNISKANS ÅTERKOMST”,
Norstedts Förlag, Stockholm 1997.

En mängd texter av och om de båda författarna finns på nätet. Sök under respektive namn.

Om GRAFFITI:
Den konstvetenskapliga avhandlingen “Den spraymålade bilden” är en utmärkt kunskapskälla om “graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess.” Den är framlagd vid Lunds universitet av Staffan Jacobson som behandlar ämnet inte bara för fackmän utan för alla som kommer i kontakt med ungdomar eller vistas i den offentliga miljön, från föräldrar och lärare till myndigheter och beslutsfattare.
Boken utgör den hittills utförligaste analysen av ämnet, och den är mer än väl ägnad att skapa intresse såväl för konsten i allmänhet som för spraykonsten i synnerhet. Boken innehåller en omfattande bibliografi och ett flertal utmärkta illustrationer i såväl färg som sv/v.

Staffan Jacobson, f. 1948, som är författare och konstnär knöts under 1980-talet till Konstvetenskapliga Institutionen och Seminariet för ungdomsforskning vid Lunds universitet, där han bl.a. forskat om graffitimåleriet, dess bilder, praxis och innehåll.
Genom sin verksamhet har han härigenom också under många år kommit att arbeta med ungdomar.

På sin sida på nätet tillhandahåller Staffan Jacobson många vägar till en stor mängd information, med 1000-tals adresser, och med all möjlig kunskap i ämnet: från dess historia till läget i dag, från Hit till Top-to-Bottom, från hip-hop som kulturell kontext och mycket mera sådant.

Vill man veta mer om allt detta, och framför allt om spraykonst, "TTP-graffiti" (Tags/Throw-ups/Pieces-graffiti), m.m. utgår man alltså lämpligen från:
DICTIONARY AEROSOL. ART


Rooke Time no11
Om DIAGONALSYMFONIN AV VIKING EGGELING:
Vill man veta mer om VIKING EGGELING är lämpliga länkar:
Bengt Rooke & Viking Eggeling
Eggeling
Vill man veta mer om VIKING EGGELING-SÄLLSKAPET:
Bengt Rooke & Viking Eggeling-sällskapet
Vill man veta mer om problemen kring BILDENS OCH MUSIKENS SLÄKTSKAP kan man ta del av vad som skrivs under THE MYCROFT CONCLUSION:
DET NEOTROPISKA FÖRETAGET, kapitlet:
Inför ett symposium om bildens och musikens släktskap
Om GÖSTA WERNER:
Rooke Time no. 4 [maj 1998: Gösta Werner 90 år/Viking Eggeling]
OM MAN VILL VETA NÅGOT OM DEN INTE ALLDELES OINTRESSANTA PERSONEN RÉ NIEMEYER som bodde tillsammans med och hjälpte Viking Eggeling med Diagonalsymfonin, men lämnade honom - delar av hennes tidigare och framför allt senare liv och leverne - hon gifte sig 1929 med Viking Eggelings tidigare gode vän, sedermera djupa ovän Hans Richter - vilken tog hand om Eggelings kvarlåtenskap!
(”Hans Richter dagegen emigrierte sehr frü in die USA, hat dort Film unterrichtet und Filmgeschichte geschrieben. Unt natürlich hat er versucht, in seinem Sinne diese frühe Phase der experimentellen Filmgeschichte zu beschreiben und wohl auch zu manipulieren”[min kurs.]
[Ingo Petzke: ”Der deutsche Avantgardefilm der Zwanziger Jahre”. ”Bildende Künstler entdecken den Film”. Lecture held at: University Guadalajara (Mexiko), 26 September 1988])
- Det är genom Hans Richter som det mesta stammar som
vi vet om Viking Eggeling - !
Det var under ”det vilda tjugotalet” som RÉ NIEMEYER blev RÉ RICHTER som blev RÉ SOUPAULT då hon under 30-talet gifte sig med den franske surrealisten Philippe Soupault. Man kan få en aning om hur den tid kunde gestalta sig som det här är fråga om (1910-talet och fram till 1960-70-talet och därmed våra dagar) genom den - troligen hårt redigerade - men inte
desto mindre intressanta länken:
Die späte Entdeckung der Ré Soupault

LITTERATUR OM VIKING EGGELING:

Louise O´Konor:
“Viking Eggeling 1880-1925 artist and film-maker life and work”
Acta Universitatis Stockholmiensis
Stockholm Studies in History of Art 23
Almqvist & Wiksell Stockholm 1971

Henrik Orrje:
“Abstrakt animerad avantgarde-film
Viking Eggeling och hans efterföljare”
C1-uppsats framlagd vid seminariet den 3 oktober 1988
Stockholms Universitet, Institutionen för Teater- och filmvetenskap

Louise O´Konor:
“Viking Eggeling 1880-1925”
Vår Lösen, Årgång 80 Nr 6-7/89

Gösta Werner och Bengt Edlund:
“Viking Eggeling Diagonalsymfonin: Spjutspets i återvändsgränd”
(med CD-ROM-skiva [endast för PC-kompatibler])
Novapress Lund 1997


Rooke Time no13
Om ÖRESUNDSBRON:
Vill man veta mer om Öresundsbron, priser, säkerhetsfrågor, alternativa resvägar, mm:
Öresundsbron
KULTURBRO 2000 var en biennal för konst och kultur i Öresundsregionen. Inriktningen var då, såväl som nu, bildkonst, design, musik, dans och teater. En biennal är ett vartannat år återkommande arrangemang och arrangeras därför också 2002, 2004, 2006 osv. och framgent. Den svensk/danska Fonden Kulturbro stiftades 1997 med uppgift att markera Öresundsregionen som ett område med stark kulturell dragningskraft. Fonden menar att om några år kommer regionen, i kraft av den infrastrukturella, teknologiska och politiska utvecklingen, att vara ett sammanhängande område - och att en lyckad integration mellan länderna inte bara beror på politiska och ekonomiska satsningar. Den bygger i allra högsta grad också på det KULTURELLA UTBYTET OCH SAMARBETET.
KULTURBRO vill peka på ställen på Öresundskartan, inte bara i Köpenhamn och Malmö, utan även på andra platser med framstående kulturella begivenheter som kanske tidigare varit okända för flertalet: från Breanäs i nordöstra Skåne till Roskilde på Själland i väster; från Kullabygden i norr till Simrishamn och Österlen i sydöstra Skåne. Länk till:
Kulturbron


Rooke Time no19
Om DUCHAMP I SVERIGE:
Vill man veta mer om Duchamp i internationellt perspektiv, söker man sig lämpligen till det på nätet tämligen nya, mycket intressanta och mycket innehållsrika:
ArtScience Research Laboratory
Detta (ASRL) är i det närmaste en Duchamp-portal, inte minst genom dess val av analyser och imponerande mängd länkar. För Duchamp-intresserade och för intresserade med öppet sinne för det interdiciplina förhållandet mellan konst och (annan) vetenskap är ASRL en inspirerande informations- och kommunikationsförbindelse som avgjort rekommenderas.


Rooke Time no 21
FROM A SELF-MADE MAN TO A MAN-MADE SELF: A STORY ABOUT CHANGING INDENTITIES:
TETZ ROOKE, (who is my oldest son), Ph. D. in Arabic, carry on activities in Arabic historiography at the University of Uppsala. He is also a translator.

From Arabic to Swedish he has, among other things, translated and provide with postscript, Rashid al-Daif: "Azizi al-sayyid Kawabata" (Käre herr Kawabata) 1999, - and Salim Barakat: “al-Jundub al-hadidi”, "Hatihi ´aliyan, hat al-nafir ´ala akhirihi". (Järngräshoppan) 2000, both books is published by Tranan, (Sweden).

These works have been translated and published with support from the European Cultural Foundation in Amsterdam, within the frame of "Mémoires de la Mediterranée", a programme for publishing autobiographical works of contemporary Arabic literature in different European countries, simultaneously. Following languages are included in the programme: Catalan, Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Spanish and Swedish.

The European Cultural Foundation have also in collaboration with Escuela de Traductores de Toledo published "Remembering for tomorrow" in English, French, Spanish and Arabic, where a number of translators have consider different personal aspects of the matter.
It is Tetz Rooke's contribution in English and French which now appear at the Internet on Rooke Time.
"Remembering for tomorrow" was released and presented in Toledo in the end of November 2000.
European Cultural Foundation
Bokförlaget Tranan


Rooke Time no 23
ON SWEDISH COMPUTER ART: REGARDING 2001- AHEAD OF TIME?:
Rooke Time No. 20 (dissertation-commentary in Swedish)
Kraftwerk
The Twin Peaks Site
The Matrix

DUCHAMP IN SWEDEN 1933-1970
A CRITICAL REVIEW:

LEIF ERIKSSON, artist & author, is born 1939.
Since 1978, director of Wedgepress & Cheese and founder of The Swedish Archive of Artists' Books 1978.
He also publish the art magazine "Message from a Waitress" and the newsletter "Pole-Room".
Since 1965, he has published 120 artist's books.
(Articles in Swedish by Leif Eriksson, see: Rooke Time Index)
An offer about art
Tout-Fait Journal
ArtScience Research Laboratory


Rooke Time no 28
OM ÅKE HODELL OCH DEN VERBALA HJÄRNTVÄTTEN:
Om Hodell, hans tid och verk som varit referenser för artikelförfattaren kan bl.a. nämnas:

Fylkingens CD-skiva (som det talas om i texten) heter:
”verbal brainwash and other works” FYCD 1018-1-2-3.
På CD-skivan återfinns verken:

General Bussig (General Buddy-Buddy, 1963)
igevär (Presentarms, 1963)
Strukturer III (Structures III, 1967)
USS Pacific Ocean (1968)
Where is Eldridge Cleaver? (1969)
Law & Order Inc (1970)
Mr Smith in Rhodesia (1970)
The Road to Nepal (1971) Electronic Purgatory II
220 Volt Buddha (1971) Electronic Purgatory I
Numro Ba Besch (1972)
Djurgårdsfärjan över Styx (1972) Electronic Purgatory III
Kerberos, helveteshunden (Cerberus, the Hellhound, 1972) Electronic Purgatory IV
General Bonhomme (1972)
Présentezarmes (1972)
Orfiska uppenbarelser (Orpheic Revelations, 1973) Electronic Purgatory V
The Voyage to Labrador (1976)
Spirit of Ecstasy, Racing Car Opera (1977)

Övriga referenser till artikeln om Åke Hodell:
Higgins, Dick ”lefthandbooks”,”intermedia”
Fylkingen ”Text-Sound Composition”
Marner, A., "Ryktet om måleriets död är inte överdrivet"
Olsson, J., ”Under strecket” Svenska Dagbladet 11/8 2000
Svensson, G., Hjärnstorm nr 71-72 2000
Strömberg, M., ”Det är en dödssynd att vara tråkig!”
Strömberg, M., ”iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...puff dång”

Vill man veta mer om artikelförfattaren, se:
”DATORKONST OCH KURIOSAKABINETT”
Rooke Time no 20
En summering på engelska av sin doktorsavhandling gör Gary Svensson under:
”ON SWEDISH COMPUTER ART: REGARDING 2001 - AHEAD OF TIME?”
Rooke Time no 23


Rooke Time no 30
OM ETT RÄTTSFALL ATT MINNAS:
Robert Filliou: Bland hundratals länkar kan man t.ex börja med:
Fluxus bibliography/Artists


OSCAR REUTERSVÄRDS KLARGÖRANDE AV BEGERPPEN METAKONST OCH KONCEPTKONST:
citat sidorna 274 och 275, KONSTNÄRSÄRA OCH AFFÄRSMORAL NJA 1979 s. 352, Stig Strömholm:

”....tillkom som vittne i hovrätten professor Oscar Reutersvärd, som framför allt uppehöll sig vid begreppen - eller, som Reutersvärd sade, ”konstarterna” - konceptkonst och metakonst. Det var inom dessa områden, förklarade Reutersvärd, som Eriksson gjort sig känd som polemiker och satiriker.
Reutersvärds vittnesmål torde ha haft så stor betydelse för överinstansernas ställningstagande att dess principiella del måste återges (efter referat i NJA):

Konceptkonsten, förklarade den lundensiske konstforskaren, kännetecknas av ett intellektuellt innehåll, varvid påståenden konstrueras och i olika former läggs fram för betraktaren.

Metakonsten kännetecknas av att den konstnärligt behandlar och avsiktligt refererar till annan konst, vilket praktiskt åstadkommes genom metakonstverket innehåller någon form av avbildning av det verk, som konstnären referar till. Avbildningen kan ha form av en mer eller mindre trogen kopia, eller utgöras av en förändrad men identifierbar replik av orginalet.
Metoden att använda ett redan existerande verk i en nyskapelse har under 1900-talet använts så ofta, att man kan tala om en metatradition.

Som huvudkrav på metakonst bör anges att utgångspunkten skall vara ett bland allmänheten känt konstverk, vartill refereras, samt att betraktaren skall kunna sätta sig in i och förstå metakonstnärens syfte med ingreppen eller bearbetningen. Vidare skall metakonstnärens avsikter vara seriöst konstnärliga och han skall signera det nya verket. Det skall klart framgå för betraktaren att verket inte är det ursprungliga konstverket utan ett nytt självständigt verk i anslutning till det gamla.

Sedan metakonstnären signerat verket är det att anse som ett nytt och självständigt verk.

De tillägg eller ändringar som göres kan i och för sig vara små och fåtaliga - så t.ex. behöver endast en ny titel skrivas till på en reproduktion för att det skall vara fråga om ett nytt och självständigt metakonstverk. Det avgörande är avsikten och effekten.

Beträffande det sätt på vilket en metakonstnär kan gå in i och bearbeta avbilden av en annan konstnärs verk, bör man skilja mellan tillägg och ändringar. Så till exempel brukar man i konstvetenskapliga och konstpedagogiska sammanhang på reproduktioner av konstverk rita in linjer, tecken etc. för att understryka och markera företeelser i konstverket.
Däremot anser man sig förhindrad att ändra den konstnärliga skapelsen genom att lägga in färgändringar eller göra om formen.

Liknande kriterier kan användas inom metakonsten. I och för sig kan man tänka sig metakonst som överskrider denna gräns, vilket måhända är kränkande för den ursprunglige upphovsmannens konstnärskap.

- Genom metakonstförfarandet blir ej längre konstkritik och konstnärskap särskilda.

Metakonsten är en form av ärlig konstkritik. Normalt bör den därför ej anses stötande. Det naturliga är tvärtom att den ursprunglige konstnären känner sig smickrad av att hans verk uppmärksammas i seriös konstnärlig avsikt.

Den i målet aktuella serigrafin av Eriksson är ett exempel på konceptkonst och framför allt metakonst.
Svanbergs verk är det undre skiktet om vilket ett påstående göres. Ingreppen, vilka är Erikssons påstående, är det övre skiktet. Någon ändring i Svanbergs konstnärliga skapelse har i och för sig ej skett. Serigrafin av Eriksson kan sägas föreställa en instruktion för ett tryckeri- och försäljningsförfarande av Svanbergs verk.

Det som är nytt i Erikssons metakonst i förhållande till tidigare metakonsttradition är att serigrafin ej är en estetisk kommentar till det underliggande verket utan en kritik och satir av en utomkonstnärlig företeelse, nämligen konstens kommersialisering.

Enligt Reutersvärds uppfattning är serigrafin ej kränkande för Svanbergs konstnärliga anseende eller egenart.”

Tjugo år senare,
1997, gav Bengt Fredin, tandläkare i Lund, ut en essäsamling på eget förlag med titeln ”Mordet på Max Walter Svanberg”, där jag utpekas som delaktig i mordet på Svanberg. Svanberg var vid sitt frånfälle 1994 åttiotvå år gammal. Med tanke på den manliga medellivslängden i Sverige är det väl tveksamt om jag eller de som stödde mig hade någon större effekt på hans bortgång.
Så kan det gå som Vonnegut säger, om man är medveten om var man befinner sig.

Andra artiklar av eller om Leif Eriksson i Rooke Time :
Rooke Time No. 8
Rooke Time No. 10
Rooke Time No. 19
Rooke Time No. 24
Rooke Time No. 29

Rooke Time no 31
POST SEPTEMBER 2001:
Det är meningsfullt att ha en viss historisk, för att inte säga närhistorisk, kunskap för att kunna ha en rimlig översikt över vad som händer runt om i världen i dag. På nätet finns många möjligheter att uppdatera denna (sin eventuella brist). Även politiskt/strategiska och nutidsdebatterande artiklar och översikter av mer omfattande allmänkulturell karaktär finns i stort urval att hämta på nätet.
Det finns en länk med HISTORIA - som närmast är en portal i huvudsak på svenska - som är välbearbetad och uppdaterad. Sidorna innehåller översikter över olika länders historia i form av respektive lands olika perioder med korta beskrivningar. Sidorna eftersträvar perioder på mellan 40 och 90 år för att det skall gå att få en snabb överblick över utvecklingen. Länken ifråga är:
The Sweb / Historia (svenska)
De länkar jag dessutom till dels har använt mig av beträffande USA, Afganistan, Israel, Palestina - och för den delen världen i övrigt - är följande:
Afganistan (svenska och tyska)
Afganistan/USA (tyska)
Israel/Palestina konflikten (svenska, kortfattad historisk bakgrund år för år, SDS, 5 april 2002)
Jag har också studerat två amerikanska ”think tanks” med massor av information beträffande både konflikterna och vad som i övrigt avhandlas i artikeln; många och olika andra frågor av stort intresse om vad som rör sig runt om i världen avhandlas givetvis också där - utifrån ett huvudsakligast amerikanskt perspektiv:
Rand (engelska)
Carl Bildts veckobrev v.16/2002
The Struggle Against Terrorism (engelska) Presented as a public service by the HTA (Historical Text Archive) USA
It`s still the end of History (engelska, artikel av Francis Fukuyama, professor of international political economy)

NÄRHISTORISK KONSTFILOSOFI:
En stor mäng material med i huvudsak amerikanska referenser som absolut inte är ointressant i sitt resonerande kring den närhistoriska tidens moderna konst finner man bland mycket annat under länken:
Henry Flynt "Philosophy"
och där kanske inte minst under avsnittet:
AGAINST "PARTICIPATION":
Chapter 10. Post-Dada and the Crumbling of Art's Purposes
Härunder även en lärorik litteraturlista för självstudier.
Länken dit är:
Bibliography of Aesthetics


Rooke Time no 34
Om BO CAVEFORS BOKUTGIVNING/TECKEN I SKYN
För prenumeration på Svarta Fanor och kontakt:
Bo I. Cavefors
För återkommande kataloger över Bo Cavefors antikvariska material:
Bokbörsen.
Leif Elggren och Kent Tankred
Om Leif Eriksson: Se länkar till Rooke Time No. 24


Rooke Time no 35
MOT EN VIDGAD HORISONT
Bo Cavefors
Leif Eriksson
Leif Elggren
Kent Tankred
Beträffande länkar till dessa se under ovanstående:
Om Bo Cavefors bokutgivning/Tecken i skyn.
H:ström bokhandel & förlag/Johan Hammarström
Ystads konstmuseum/Thomas Millroth
Där finns också flera intressanta länkar som rekommenderas.
Vill man veta mer om den i texten nämnde
Robert Mapplethorpe:
The Robert Mapplethorpe Foundation


Rooke Time no 36
OM NOLLTOLORANSENS SAMMANBROTT,
ANTI-GRAFFITIKAMPANJEN 1999-2002
Häxhammaren
DICTIONARY OF AEROSOL ART
Under denna Staffan Jacobsons länk finns det mesta att hämta om graffiti, från The Spray Painted Image (Ph.D. dissertation in Art History, Lund 1996) över det under arbete varande The International Dictionary of AerosolArt, till en mängd länkar med en stor myckenhet information, bilder och annat inom området.
Anti-graffitikampanjen 1995-1998
A Brief History of Graffiti Research
Art Crimes:The Writing on the Wall:
As of April 1999 Art Crimes has more than 3000 images from 205 cities, 43 countries and 6 continents. Art Crimes was the first graffiti site on the net, and are still the biggest, although many ather interesting and useful sites have since sprung up.
Institut für Graffiti-Forschung:
förk. ifg, har säte i Wien och fungerar som ett centrum för den internationella graffiti-forskningen och vänder sig till praktiskt taget alla som önskar seriös insikt och kunskap om graffiti-kulturen.
Här finns mer än 20.000 graffiti-fotos och en utomordentligt stor mängd hyperlänkar från t.ex. Die Graffiti-Enzyklopädie 2002, till Sowjetische Graffiti im Deutschen Bundestagsgebäude, och mycket mera.
Dokument Förlag
ger ut ”Dom kallar oss klottrare”, en foto- och intervjubok som handlar om den svenska graffitikulturen. Malcolm Jacobson, som gjort boken, är frilansfotograf och journalist och har dokumenterat svensk graffiti sedan 1987. Han driver själv förlaget.
Cecilie Høigård: Gategallerier
Från bokens baksidestext:
I løpet av nittiåra forandret fortolkningen av graffiti seg meget raskt. Graffitien kan analyseres som et naturlig eksperiment når ny kriminalitet og nye sosiale problemer skapes i forsøket på å oppnå Det rene samfunn. Cecilie Høigård har fulgt graffitimiljøet og kontrollen av graffiti tett gjennom hele tiåret, og analyserer renhetens pris når myndighetene forsøker å vaske vekk den nye og fremmede taggingen. Skriften på veggen betyr noe forskjellig for de som er innenfor og de som er utenfor - innenfra er det estetikk, kommunikasjon og symboler, sett utenfra er det rabling eller hærverk.
Den siste delen av boka går dypere inn i angsten for forskjellighet, og viser hvordan evnen til å omgås de andre er et grunnvilkår i moderne samfunn.


Rooke Time no 37
DET KOM ETT BREV...
ANTECKNINGAR OM ETT KONSTNÄRSKAP:
I det tidigare har Viking Eggeling, sällskapets kring hans namn, och annat sådant avhandlats under Tidsfasetter IV och i Rooke Time under nedanstående artiklar.
Här finns också adresser till andra aktuella länkar och en litteraturlista:
Tidsfasetter
Rooke Time No 4:Gösta Werner 90 år/Viking Eggeling
Rooke Time No 11: Diagonalsymfonin av Viking Eggeling


Rooke Time no 38
VAD LÄRDE DU DIG I SKOLAN I DAG:
Rooke Time No 20: Datorkonst och kuriosakabinett
Rooke Time No 23: On Swedish Computer Art: Regarding 2001 - Ahead of Time?
Rooke Time No 28: Om Åke Hodell och den verbala hjärntvätten


Rooke Time no 39
DET TRÄLBUNDNA KONSTLIVET
OCH DE SJU DÖDSSYNDERNA:
Den i texten nämda artikeln om Bo Cavefors fölagsverksamhet:
Rooke Time No. 34
Se också i detta sammanhang, Bengt Rooke, Mot en vidgad horisont:
Rooke Time No. 35
Tidigare artiklar av eller om Leif Eriksson i Rooke Time:
Rooke Time No. 8
Rooke Time No 10
Rooke Time No 19
Rooke Time No 29


Rooke Time no 43
SOM JAG SER DET
Tecken i tiden:
Länkarna som följer härunder är referenser till
Rooke Time No. 43 :
Tatueringar
Amuletter
Om magi
Fetischer
Om stenar
Talisman
New Age
Religiösa anlag
Etnologi
Kosmologi
Fantasy
Science fiction
Om tid
Om mystik
Föreställningar
Kosmogoni
Om kelter
Vikingatiden
Människan
Livet
Livet efter detta
Häxprocesser och häxsabbat
Kabbalan
Alkemi
Hermetism
Antropologi
Beowulf
Druider
Bokstavsmystik


Rooke Time no 44
KORSTÅG, FRANDJER, MODERNISM - OCH FRAMTID
SvD artikel:
Renlärighet hotar världen
Alhambra förlag:
Amin Maalouf: Korstågen enligt araberna
The New Yorker artikel:
Torture at Abu Ghraib
CBS´s "60 Minutes 2":
SDS artikel:
Ett stort nederlag


Rooke Time no 45
KONKRET OM IMAGINISTERNA
Litteraturförteckning


Rooke Time no 47
FOR THE MERE WINNING OF A LONGITUDE:
Om Frans G. Bengtsson
BibliografiRooke Time no 48
EUROPA 1900 - 1930:
Teater
Filosofi
Litteratur
Politiska huvudinriktningar
Bakgrunden till först världskriget
Vetenskapliga framsteg
Strejker, uppror och politisk oro
Vorticismen
Konstmusik
Nittonhundratalets europeiska konst
Dada i tiden 1913-1924
Jean Fautrier

Art déco
Internet: information, kommunikation, mediumRooke Time no 49
DET VERKSAMMA BIBLIOTEKET:
Personliga uppgifter
Separatutställningar
Grupputställningar
Artists´Books: Wedgepress & Cheesse
The Swedish Archive of Artists´Books, SAAB

Mail Art utställningar
Unexpected pieces & Pool Room etc
Utställningsarrangör
Fädanden i radio, TV, film och teater
Skådespelare och scenograf
Rockvideos
Modelljobb
Specialuppdrag
Artiklar och katalogtexter i urval
Stipendier
Representerad
Kommenterad artist´s books bibliografi


Rooke Time no 51
SCHOPENHAUER OCH MULLVADARNA:
Att Schopenhauer påverkade såväl Nietzsche som Wittgenstein men också konstnärer som Richard Wagner, Thomas Mann och Leo Tolstoj är väl känt - så ock psykoanalysens fader Sigmund Freud (människan som vilje- och driftsvarelse).

I ett avslutande stycke om Schopenhauer i Nationalencyklopedin, heter det lakoniskt att "annars har han utövat störst inflytande inte över fackfilosofer utan över konstnärer".
Andra källor talar dock om "att ´Frankfurtskolan´ tagit Schopenhauer till sig i vissa avseenden." - man får väl i mer än en mening kalla "Frankfurtskolan" fackfilosofisk, med namn som Adorno, Benjamin, Marcuse, m. fl.

Ur filosofin växte för cirka ett sekel sedan psykologin fram.
Inom filosofin har - sedan några decenier - en ny diciplin formulerats: kognitionsvetenskap.
Denna hanterar klassiska filosofiska frågor om tänkande, språk och mening genom bl. a. psykologiska experiment.

En av våra internationellt mest uppmärksammade filosofer är professorn i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet Peter Gärdenfors.
I sin senaste bok "Den meningssökande människan" vänder han sig mot det vanligt förekommande antagandet att orsakerna till det mänskliga beteendet står att finna i vår biologiska natur; Gärdenfors argumenterar istället för ett annat synsätt: nyckeln till vårt beteende finns att hämta i kulturen.

Att han kan göra denna sin tvärvetenskapliga forskning begripligt förklarad och uttryckt genom att använda sig av sina personliga relationer till upplevelser av konstnärliga och litterära texter kan i förstone verka förvånande - men det visar sig i förlängningen vara ett säkert och sammanhangsförklarande grepp.
Genom sin öppenhet kan texten dessutom uppfattas som ett lägesbestämt självporträtt av författaren; sådant handlag med vetenskapen hör inte till vanligheten.

Schopenhauer nämns inte i Gärdenfors verk men andan av honom finns där genom att han låter ett långt citat av Nietzsche avsluta bokens sista kapitel vars slutrader lyder: "... Kanske inbillar sig myran i skogen lika starkt vara mål och avsikt med skogens existens som när vi i vår fantasi nästan automatiskt likställer mänsklighetens undergång med världens ..."
"Den meningssökande människan"


Rooke Time no 52
TURE SJÖLANDER
www.media.homestead.com

Saask Aapo, Mr.
Biography
Aapo Sääsk was born in 1943 in Estonia and has lived in Sweden since 1944. He attended Brown and Rutgers Universities in the US and Stockholm and Linköping Universities in Sweden. He has initiated, promoted and organized research and development projects in Sweden and abroad.

Financial assistance for the projects was granted by agencies such as World Bank/IFC, ITC/WTO, FAO, EC, EDF, ADB, the Swedish International Development Authority (Sida), the Swedish Fund for Industrial Co-operation (Swedfund), the Swedish Export Council, the Import Promotion Agency for Products from Developing Countries (IMPOD), the Swedish Board for Technical Development (NUTEK), the Swedish Council for Building Research (BFR), and the Industrial Fund of Sweden.

Based on Mr. Sääsk's recommendations and support, several agro-industrial projects have been established in Third World countries. Extended World Bank, ITC and FAO projects in Tropical Crops have been initiated and Mr. Sääsk's views and advice solicited by international funding agencies and foreign Governments. Mr. Sääsk has also throughout his entire career, without charge, advised inventors and entrepreneurs, in Sweden and in Third World countries, in the areas of energy, food, water and business development.

In later years, Mr. Sääsk has mainly worked with proprietary technology and has been engaged in mobilizing resources, co-ordinating development work and promoting technical research which resulted in formation of a number of companies.

Education
BA 1964 at Brown University, Providence, Rhode Island, USA Postgraduate Scholarship 1964-65 at Rutgers University, New Jersey, USA MA Political Science and Philosophy 1968 at University of Stockholm, Sweden M.Sc. in Education 1970 at University of Linköping, Sweden MBA 1973, University of Stockholm, Sweden

Articles
Peace in the Middle East, The Arsenic Challenge, Arsenic poisoning in Bangladesh, Globalization of the good life
Selected articles in Swedish
E-mail aapo@scarab.se
Rooke Time No. 20 Datorkonst och kuriosakabinett
Rooke Time No. 23 On Swedish Computer Art:
Video Art History


Rooke Time no 53
ARTIST`S BOOKS PÅ KUNGL. BIBLIOTEKET
Verk på utställningen
Svenska Artists`books utställningar
Från KBs informationsblad
Kommenterad litteraturförteckning
Rooke Time No. 8
ARTIST`S BOOKS AT THE ROYAL LIBRARY, STOCKHOLM
Works in the exhibition
Swedish Artists´books exhibitions
From the Royal Library information sheet
Commented index of litterature


Rooke Time no 54
FANTASY-KONSTEN PÅ WALDEMARSUDDE
Paul Raymond Gregory
Utställningen
Waldemarsudde
The Leicester Galleries
The Barbican Centre


Rooke Time no 58
DET FINNS ETT FÖRE KONSTNÄRSKAPET
Visuella markörer
Chamfort
Försyn
Samhällsvetenskap
Konst i kontext
Konstvärlden
Centraleuropas historia
Umberto Eco
Den andre


Rooke Time no 60
BRYTPUNKT
Anisotropi/isotropi
Intellektuell förfalskning


Rooke Time no 61
THE SIX TONES
Nguyen Thanh Thuy
Ngo Tra My
Stefan Östersjö
Henrik Frisk
Nguyen Thien Dao
Olivier Messiaen
Henrik Denerin
Love Mangs
Malin Bång
Edward Said
Rudyard Kipling
Dan Tranh/instrument
Dan Bau/instrument
Ty Ba/instrument
Ca Tru
10-string guitar
Reviews


Rooke Time no 62-63
OM KONSTRUKTIVISMEN /
HJALMAR GABRIELSON

Rubens
Watteau
Goya
de la Croix
Manet

Zorn
Leonardo
Geijer
Tycho Brahe
Liljefors
Planck
kubisterna
futuristerna
expressionisterna
konstruktivisterna
Göteborgs Argus, 1 – 15 febr. 1932
Svenskt biografiskt lexikon
Svensk Uppslagsbok
Bengt Lärkner
Lena Boëthius
Adolf Behne
Ludwig Hilbersheimer
S. Friedländer-Mynona
Erich Buchholtz
Arthur Segal
Louise O´Konor
Viking Eggeling
Herwarth Walden
Der Sturm
Kandinsky
Kurt Schwitters
El Lissitzky
Láslo Mohology-Nagy
Oskar Fischer
Lothar Schreyer
Goethe
Busoni
Richte
r


Rooke Time no 65
D
EMOCRACY OR ETHNOCRACY?
Jan Hjärpe
Differences between the states in Europe
Doctoral dissertation
“Minaret referendum”

Official statistics of terrorist attemptsRooke Time no 66
etherSound—
why technology needs humans

Henrik Frisk
Miya Yoshida
unnecessary by-product/Iannis Xenakis
Kopasetic Productions
Peter Nilsson
Gilles Deleuze
Turning machine
Jaron Lanier
Stanley Kubrick
Steven Spielberg
Star Trek
Pierre Lévy
Umberto Eco
Cartesian/Descartes
Hegel
Peter Kemp
Martin Heidegger
Rooke Time no 61

Rooke Time no 67
Spelteori och verklighet Balderupfilosofin 1973-2010
Toomas Mathiesen
Marie-Louise von Franz
C.G.Jung-institutet
Hegel
James Hopwood Jeans
Fred Hoyle
Georg Gamow
Lars Vilks
Balderups slott
Johan Huizinga
Carl Nielsen
Tiit Mathiesen
Nya Doxa
Mihkel Mathiesen
C.G. Jung
Synchroniciteter
Walter Benjamin
Engångsuniversitet
Nimis
Bonesmen
Anthony C. Sutton
America´s Secret Estblishment
G.I. Gurdjieff
The Scientific and Medical Network
Edgard Michell
J.B.Rhine
PEAR
Jakob von Uexküll
Peter Fenwick
Markovkedjan
Existentialism
”Låt oss här”= OEI
William Carlos Williams
Lars Bjurman
SÄPO

Rooke Time no 68
Kulturlandskapet, en konfigurationsskiss
Richard Rorty
George Dickie
"det militär-industriella komplexet"
Arthuro Danto
American Philosophical Association

Thomas Anderberg

Den stora konstsvindeln

Hugo Ball

Dada

Marcel Duchamp

Kurt Schwitters

Artists Books

Rooke Time no 69
Harmonins minsta molekyl
Tankar kring musikens väsen.
Toomas Mathiesen
Gregoriansk sång
1/f distributionen
Notre Dame skolan
Ludwig van Beethoven
Franz Schubert
Jean Sibelius
Väinömöinen
Richard Wagner
Arnold Schönberg
Claude Debussy
Tapiola
synchroniciteter
C.G. Jung
Wolfgang Amadeus Mozart
Wilhelm Stenhammar
Das Selbst
Balderupsfilosofin 1973-2010
arahater
Alfred North Whitehead
Bertrand Russell
Marie-Louise von Franz

Rooke Time no 70
Kniven – Instrument - Verktyg
Kungshuset
Lundagård
Toothpick-style
Bowiekniv
Toledo

Montevoideo
Uruguay
Vapensmide
Toledoklingor

Livius

Universidad de Castilla-La Mancha

European Cultural Foundation
Escuela de Traductores de Toledo

Rooke Time no 71
FRÅN MYCROFT TILL MY CROFT
The Mycroft Conclusion
Inledning
Arthur Conan Doyle

K. Arne Blom
Sherlock Holmes
Mycroft Holmes
Dr. Watson
Diogenesklubben
Släktnamnet
Sir Herbert Croft

Rooke Time no 72
Traditionen och moderniteten
konstens kulturella identitet

Svante Nordin: Filosoferna

Rooke Time no 73
I gravarnas tid.
Arabiska autofiktioner

Tetz Rooke
konstprosa kronologiskt

om transkriptionen
kvinnliga studenterna
samma händelse

dubbelgångaren
Bibliografiska referenser
Den tvetydiga pakten.
tid. RT av samme förf.
Rooke Time no.21

Rooke Time no 74
Emendation i tillvarons bok.
Filosoferna
Martin IV,

Rooke Time no 76
Den nödvändiga närvaron.
Horace Engdahl skriver
ett omvänt T-kors
S:t Antonius, eremiten

bokstaven T
Isidorus av Sevilla
ett öppet kors inuti ett slutet

Rooke Time no 77
Trassel
Plantagenet
”den tyngsta börda …
Beowuf
Gnostiker
Louis Antoine Henri Enghien
Napoléon
Fouché
Talleyrand

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]