"I gravarnas tid. Arabiska autofiktioner"
Författare: Tetz Rooke
Publicerad i: Den tvetydiga pakten. Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion.
Eva Ahlstedt och Britt-Marie Karlsson (red.), s. 321-333
ISBN/ISSN: 978-91-7346-700-1
Förlag: University of Gothenburg
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2011
Fulltextlänk: http://hdl.handle.net/2077/24972


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 73]