LIVET EFTER DETTA


Livet efter detta: den existens i en annan tillvaro som av många anses utgöra en fortsättning av jordelivet.

Ibland menar man att det har att göra med att den dödes själ ingår i en annan värld med straff och rening (hinduism, buddhism); ibland menar man att den döde vilar i sin grav till en återuppståndelse (islam); i bland finns sida vid sida uppfattningen om en uppståndelsens dag och en omedelbar övergång till den himmelska världen (judendom, kristendom) - det senare en tro som omfattas också av moderna religiösa riktningar som teosofin och spiritism.

Det finns många olika slag av hinsidestro och dödsföreställningar: anfäderskult, domens dag, eskatologi, evigt liv, himmel och helvete, och annat sådant som reinkarnation och uppståndelse.

Kristendom, judendom och islam räknar med bara ett jordeliv, men i nutiden finns också vitt spridda förställningar om reinkarnation och ett slutligt uppgående i en opersonlig existens (t. ex. nirvana).

Tron på ett liv efter detta är inte enbart bunden till särskilda religiösa eller filosofiska åskådningar utan är vida spridd också bland sådana som i övrigt betecknar sig som agnostiker.
Någon enhetlig förklaring till detta står inte att få.

Som orsaker kan man peka på paranormala erfarenheter, vilkas karaktär i sin tur är omtvistad; förmodade kontakter med avlidna (spiritism), ibland genom förmedling av ett medium; här finns (t ex schamanism), nära-döden-upplevelser, iakttagelser vid dödsbäddar etc.

Grundläggande är människans vägran att acceptera det egna medvetandets utslocknande.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]