Samma händelse ligger också till grund för al-Daifs roman Fusḥa mustahdafa bayn al-nu’ās wal-nawm [”Ett utsatt ställe mellan dåsighet och sömn”, 1986], en Kafkalik roman där berättaren i första person försöker förstå vad som hänt efter att han blivit skjuten av ett gäng milissoldater. I fransk översättning som Passage au crépuscule (Actes sud, 1992).  


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 73]