Stipendier


Konstnärsnämnden, 1-åriga och 2-åriga arbetsstipendier, Visningsersättning från BUS för verk i offentliga samlingar. Författarfonden: arbetsstipendier och resestipendier. Ridderstads stiftelse, Längmanska kulturfonden, Föreningen för grafisk konst, Aase och Richard Björklunds fond, Malmö Museum, Gunnar och Lilly Perssons stiftelse, Ystad.

 

(Artikeln med dess länkar skrevs 2005. Efter tekniskt haveri och systembyte kunde de ursprungliga länkarna inte återställas. Länkarna restaurerades och uppdaterades till sitt nuvarande skick 2010. [red. B.R.])


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 49]