rooke time logo


Published for The Neotrope Enterprise.     Publisher: Bengt Rooke.    Augusti 1999. No. 13.

 

ÖRESUNDSBRON


Lika fylld av förundran och beundran som jag står över logistiken och de tekniska lösningarna då det gäller Öresundsbron, lika främmande står jag, av förståeliga skäl, inför alla de diskusioner runt de väldiga problemen i övrigt, som anses föreligga genom förenandet av Själland och Skåne till en Öresundsregion vid öppnandet av Öresundsbron under det nya milleniet.

Öresundsbron är ett verktyg och ett medel - materialet som skall behandlas och förädlas är människorna som genom trehundra års bearbetning från kulturellt mycket olika håll har kommit att säras på ett olyckligt sätt.

I övrigt är vi ganska lika, och de trehundra åren som Skåne varit svenskt är i historiska sammanhang en kort period.
Det är kanske inte så dumt att i just denna förbindelse ha i minnet - eller lära sig - att Skånes längsta kulturhistoriska period är dansk.

För att överbrygga de kulturella diskrepanser som nu trots allt existerar finns det bara en lösning: att vi vill och kan lära av varandra.

Jag ville och kunde för trettio år sedan. Då byggde jag min bro - och det gick bra. Det kommer säkert att gå bra för andra nu också - och så mycket lättare - genom den snabba förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn över Öresundsbron.


Sedan tror jag nog också att bron kan hjälpa till att fylla de krav och fordringar som alltmer ställs på ett öppnare europeiskt sinnelag även hos oss i norr.

Vi måste bli medvetna om, och uppfatta det gynsamma i, att kunna vara på väg ut med våra kulturarv istället för att dra i de nationella handbromsarna. Och vi måste kunna omorganisera vårt tänkande i sin helhet så att vi positivt kan ta emot flöden utifrån.

Till exempel kommer nog ganska säkert den svenska isolationismens primitiva syn på kulturbevarande i sinom tid att få sin rättmätiga plats som en något otidsenlig och exotisk kulturell variation i den alltmer internationella europeismen och framför allt i den allmänna världsbilden.

Jag tror alltså att Öresundsbron kommer att kunna vara ett av de öppnande transparenta projekten som, istället för att vara till förfång, kommer att ge såväl Danmark som Sverige, och för den delen hela Skandinavien och norra Europa, en hälsosam transmutabel injektion av/och till en sedan lång tid tillbaka behövlig vitalisering.

 se: länkar