En läsvärd arabisk litteraturhistoria som på ett tydligt vis kopplar ihop utvecklingen i konst och samhälle är Roger Allens The Arabic Novel (1995).


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 73]