Svenska Artists´ books utställningar


Förlaget och mina egna artist´s books har deltagit i ett 40-tal utställningar utomlands, Skandinavien och Sverige. En del har jag dessutom varit kommissarie för. Samtliga titlar finns representerade på de viktigaste specialarkiven och biblioteken världen över.

 

1974:      Vargens förlag, Galeie S:t Petri, Lund.

1981:      Wedgepress & Cheese, Malmö Konsthall.

1982:      Swedish Artists´ Books, Franklin Furnace, New York.

1983:      Artists´ Books/Booked Art,
               Galleri Skånes Konst, Malmö.

1984:      Artists´ Books, Grafiska Sällskapet, Stockholm.

1986:      New Artists´ Books, Galleri TV, Malmö.

                Artists´ Books, SUB BAU, Göteborg.

1988:      Artists´ Books, Wedgepress & Cheese
                1978-1988, Malmö konsthall, Malmö.

1989:      Centre de la Gravure et de l’Image Imprimé,
                ”La Gravure Suèdoise Contemporaine”,
                NUNSKU, La Louvière, Belgien

1996:      Artists´ Books & Bibliofila klubben, Grafikens hus,
                Gripsholms Kungsladugård

1998:      Konst i bokform, Föreningen Svenska Tecknare/
                Röhsska museet, Göteborg.

1999:      Konst i bokform, Föreningen Svenska Tecknare,
                Form/Design Center, Malmö.

2001:      Antikvariat Hundörat,
                Wedgepress & Cheese, Stockholm.

2002:      Grafikens hus, Gripsholms Kungsladugård,
                Artists´ books, Mariefred.

                Grafiska Sällskapets Galleri, Artists´Books,Stockholm.

                Ystad Konstmuseum, Tryck & Otryckt,
                om C-O Hulténs kända och okända grafiska produktion.

2003:      PUSS - minst lika viktig idag!
                Malmö Konshall mars-februari.

                Leif Eriksson Artist´s Books och bokobjekt,
                Ystad Konstmuseum, mars-april.

                Moderna museets kataloger. Föregångare och favoriter
                1956 - 1973, Malmö Konsthall.

                Outside of a Dog: Paperbacks and Other Books
                by Artists, Baltic, Gateshead, England

                Skånes Konstförening, Artists´Books made in Skåne.

2004:      looking, telling, thinking, collecting four directions of
                artists´books from the Sixties to the present. Casa del
                Mantegna, Italia.        

2006:      Kungliga biblioteket, Stockholm.


Arbetet med att dokumentera arkivets svenska artist`s books sedan 1978 har gjorts möjligt med ekonomiskt bistånd från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, Ridderstads stiftelse och Föreningen grafisk konst.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 53]