KONKRET OM IMAGINISTERNA


Litteraturförteckning:

(Litteraturen finns tillgänglig i The Swedish Archive of Artists´Books.
A non – profit archive established 1978 by Leif Eriksson.)

Löwegren, Gunnar, Soldyrkare, excentriker och puritaner, Lund 1931.
Karavan 1934–1935, allt utgivit [5 nummer]. Introduktionsvolymen 1934. Redaktör Artur Lundkvist.
BLM 3, 1934, Gunnar Ekelöf, "Från dadaism till surrealism".

Skånska konstmuseum, katalog "surrealism i norden, 21 mars – 2 april 1937.
Konstrevy 4, 1937, Arthur Lundkvist, "Surrealismen: Det okändas erövring". Ur ett föredrag vid öppnandet av Skånska Konstmuseums utställning i Lund, Surrealismen i Norden.
Carl O. Svensson, Max Walter Svanberg, katalog Malmö gamla Museum 13 – 27 november 1938.
Artur Lundkvist, Ikarus flykt, Bonniers 1939.

Skånes Konstförening utställning å Malmö Rådhus, november 1940.
[Svanberg ställer ut "Den sällsamma drömmens väsen", tusch. "Något som flyktat", akvarell. Det var dessa två verk som C O Hultén tyckte var intressanta och skälet till att han sökte upp Svanberg.]

Skånes Konstförenings utställning å Malmö Rådhus, november 1940.
Skånes Konstförenings utställning å Malmö Rådhus, november 1941.
Skånes Konstförenings utställning å Malmö Rådhus, november 1942.

Malmö Rådhus 13 – 25 mars 1943, katalog "Minotaur utställer", C O Hultén, Endre Nemes, Max Walter Svanberg, Carl O. Svensson och Adja Yunkers.
Konstrevy 3/43, Greta Åkerlund, Skånekrönika "Den nybildade surrealistgruppen MINOTAUR".
Konstvärlden 6 – 7, 1943 (Utgivare Otto G. Carlsund). Recension av Minotaur, Malmö Rådhus 13 – 25 mars [1943], sign C. J. G. [Carl J. Gruveman],

Skånes Konstförening, katalog 40 – års jubileumsutställning å restaurang Kungsparken – Malmö, 14 okt.–12 nov, [1944].

Gummesons konsthall, Max Walter Svanberg november 1945, Utställningskatalog nr 66, Text Artur Lundkvist "Max Walter Svanberg" .

Konstrevy 1 – 2, 1946, Emma Melin Stockholmskrönika. Gummesons konsthall, Max Walter Svanberg, november [1945].

C O Hultén, "Drömmar bladens händer, 10 frottage", förord Max Walter Svanberg, Image Förlag 1947.
8 –sidig folder, Image Förlag med beställningssedel. u.å. [1947] och tryckort [Malmö].
Konstrevy 5 – 6, 1947, Gunnar Ekelöf "En märklig konstnärsdebut" recension av C O Hultens bok "Drömmar ur bladens händer".

"IMAGE", En mapp med originalgrafik i olika grafiska tekniker av följande konstnärer: C O Hultén, Gudrun Åhlberg–Kriland, Gösta Kriland, Max Walter Svanberg, Anders Österlin. Den innehåller sex blad och är försedd med en essay av Ilmar Laaban, Image Förlag 1948.
Paletten 1, 1948, Rabbe Enckell, Surrealismen och Halmstad.
Prisma nr 1, 1948. Enkät "Har surrealismen spelat ut sin roll?" [I sitt svar nämner Svanberg ingenting om imaginismen.]
Modern konst i hemmiljö, katalog, april 1948. Max Walter Svanberg.
Konstrevy 3, 1948, Emma Melin Stockholmskrönika, kort anmälan av Svanbergs utställning på Modern konst i hemmiljö [April 1948.]
Ord och bild, 1948. Gunnar Hellman,"Max Walter Svanberg".
Svartbrödraklostret, katalog C O Hultén 24 oktober – 7 november 1948.

Siffran, organ för anställda inom Addo–koncernen nr 1 – 2, 1949, "Imaginistisk konst, en förklaring av Max Walter Svanberg". Texten också  innehåller 6 notanvisningar; 1. imaginär = overklig, 2. emotionell = hörande till känslolivet, 3. aggression = angriplighet, 4. progressiv = fortgående, 5. suggerera = påverka, 6. association = tankeöverföring. Dessa noter är strukna i senare sammanhang när texten repriseras.]
[Svanberg ställde även ut på Addos konstförening, den förmedlades av C O Hultén tillsammans med Sven Weborg, som var ansvarig för Addos konstförening. I anslutning anordnades en diskussion som C O Hultén höll i där han också försvarade Svanbergs konst.]

"Skånsk Avantgardekonst" Image Förlag februari 1949.
Expo Aleby, "Surrealistisk manifestation", mars 1949.
Konstperspektiv 1, 1949, Gunnar Hellman, "Kring surrealistmanifestationen i huvudstaden".
utsikt 3, 1949, Gunnar Hellman, "Surrealismens position 1949". Konstperspektiv 3, 1949, Gunnar Hellman, "Frottagekonstnären
C O Hultén".
God konst, Konserthuset, Göteborg, 26 april – 10 maj 1949, katalog C O Hultén – Max Walters. [Med orubricerad text och utan Svanbergs signatur. På förslag av Hultén ändras dock två ord; mångtydiga – mångtydbara, ramaskri – ramskri.  I övrigt överensstämmer texten exakt med den som publicerades i "Siffran" 1949. Från och med 1967 rubriceras texten som "Första fasen, 1948. Publicerad i utställningskatalog, Göteborg 1949."]
Konstrevy 4, 1949, Birger Idelius, Göteborgskrönika av God Konst, [C O Hultén och Max Walters].

Lars Engströms 5 träsnitt. Förord av Gösta Lilja, Image Förlag, 1950.
Max Walter Svanberg 8 originallitografier. Inledningsessä av Steen Colding, Image Förlag 1950.
Reklamblad: Max Walter Svanberg. 8 originallitografier. Inledningsessä av Steen Colding.
IMAGE FÖRLAG, MALMÖ, 6 – sidig folder. [1950]

Lundagård nr 6, 1950, "Den uppskjutna REVOLUTIONEN", av C O Hultén. [Hulténs artikel belyser imaginisternas principiella och gemensamma målsättning i förhållande till de konstformer som imaginisterna opponerade emot. Hans text markerar imaginisternas åsikter i pluralis, precis som Svanberg gör i sin.]

Svartbrödraklostret katalog Max Walter Svanberg, utställning, Lund 24 september  –  8 oktober 1950. "Deklaration." [signerad] Max Walter Svanberg. [Detta är samma text som i "Siffran, 1949", men med ny inledning och ett struket avsnitt, för att få plats med den nya inledningen. Sedan 1967 rubriceras den som "Andra fasen, 1950. Publicerad i utställningskatalog samma år."].
Grafik och skulptur kat. nr 6, Ikatryck, Stockholm 1950. Omslag av Svanberg. Litografin "Visionär morgon".

Modern konst i hemmiljö, Stockholm 4 jan – 23 jan, 1951. Imaginisterna. 
Paletten 1, 1951, Bo Lindwall, Imaginisterna.
Konstrevy 2, 1951, Emma Melin, Stockholmskrönika, Modern konst i hemmiljö, Imaginisterna 4 – 23 januari.
perspektiv 4, 1951, Ingrid Johansson, "Imaginisterna".
Hälsingborgs konstförening, Utställning nr 48 Killbergs konstsalong 27 okt. – 6 nov, 1951. Imaginisterna, Bertil Gadö, C O Hultén, Max Walter Svanberg, Anders Österlin.

Paletten nr 2, 1952, "Imaginism Anteckningar 1949–1952. Av Max Walter Svanberg". [Återgiven i malmökatalogen 1979, utan rubrik, men sedan 1967 rubricerad som "Tredje fasen, 1952. Publicerad i Paletten nr 2, samma år." Samma text som i "Siffran, 1949" men har av naturliga skäl fått en annan disposition och tillägg där Svanberg markerar sin egen uppfattning om imaginismen. I en bisats skriver t. o. m. "tror jag" alltså i första person singularis till skillnad mot tidigare i pluralis.]

numero, arte e letteratura, Luglio 1952 – Anno IV – Serie III – N. 1
Öyvind Fahlström "Les Imaginatifs" (Traduit par Christine Boameester).
Malmö museum, katalog Imagisterna 1952, oktober, 1952, Göteborgs konstförening 8.11 – 23.11, 1952. Samma katalog för Malmö som Göteborg.
Bygge og Bo, hefte 4 vinter 1952 – 53. "Paletten" redigeret af Steen Colding", "Imaginisterne. Malmö Museum".
Konstrevy 4 – 5, 1952, Asger Jorn, Om väggmåleriets möjligheter.
Konstperspektiv 4, 1952, Per Bergman, "Imaginist". [Om Imaginisterna i Göteborg  1952.]
Radions konstatlas 2, Det unga måleriet, 2 delar, Stockholm 1952.

Galerie de Babylone, katalog förord Edouard Jaguer, Imaginiste Suedois, 38 Boulevard Raspail, 17 Avril – 7 Mai 1953.
Paletten 2, 1953 Torsten Bergmark, Från utställningarna i Göteborg, om Imaginisterna på konsthallen i Göteborg 1952.
Konstrevy 4, 1953, Marianne Nanne–Bråhammar, Imaginism – bild och fantasi.
Rimbaud, Arthur, "En tid i helvetet", Image Förlag Malmö 1953. Översättning Helmer Lång. Teckningar och litografier av C O Hultén.

Skånska Konstmuseum, katalog, Imaginiserna, C O Hultén, Gösta Kriland, Anders Österlin. Universitetet 7 – 21 mars 1954, [Lund].
Salamander 1955 – 1956. Tre nummer, allt utgivit.
Medium 3, 1954. André Breton, "Hommage à Max Walter Svanberg".

Konstspegeln, Nummer 1, 1955, Andra årgången. Utgiven av Skånska Konstnärsklubben.
Konstspegeln, Nummer 2, 1955/56, Andra årgången. Utgiven av Skånska Konstnärsklubben. 
Konstspegeln, Nr 3/4, 1955/56, Andra årgången. Utgiven av Skånska Konstnärsklubben.
Konstspegeln, Nr 5, 1955/56, Andra årgången. Utgiven av Skånska Konstnärsklubben. Omslag Anders Österlin, skissen till T–banestation.
Konstrevy 5 – 6, 1955, Ragnar von Holten, Cubansk magiker, [Wifredo Lam].

Galerie Colibri, vernissagekort Max Walter Svanberg. Vernissage fredagen den 5 oktober [1956].
Galerie Colibri, katalog, Max Walter Svanberg, text André Breton, "Vikingens kvinna", Louis – Paul FAVRE. [Uppgift saknas om översättare.]
Aktuell skånsk konst, Galerie Colibri, katalog, "Utställningståget", 1957.
Konstrevy 1, 1957, Bo Lindwall, "10 års konstliv i Stockholm".
Paletten 1, 1957, Folke Edwards, "Det nya amerikanska måleriet".
Konstperspektiv 2, 1957, Max Walter Svanberg, "Mot Strömmen".
Andrén, Gösta, Svensk konst nyss och nu. Förord av Bror Ejve,  Folkrörelsernas Konstfrämjande, Stockholm 1957.

Paletten 1, 1958, Sven Lövgren, Reflexer, Vårsalongen på Liljevalchs konsthall, "Anders Österlin, Stengods och klinker", skiss 1957. [Tillsammans med Signe Persson-Melin].
Paletten 3, 1958, Kristian Romare, Skåne  –  Köpenhamn. Skånes konstförening, sommarutställning.
C O Hultén, katalog, Malmö Museum 11 – 26 okt 1958, text Ingemar Gustafsson [Leckius]
Arthur Rimbaud, Illuminationer. Tolkade i ord av Helmer Lång och bild av Max Walter Svanberg, AB Allhem, Malmö 1958.

Ord och Bild nr 1, 1959, Helmer Lång "En stjärnas tillblivelse. Om ett imaginistiskt filmäventyr." [Här inleder Helmer Lång sin konsthistoriska mened.]
Konstrevy 1, 1959, Eugen Wretholm, Höstens utställningar, C O Hultén på Gummesons.
Paletten 1, 1959, Marianne Nanne–Bråhammar, Skåne – Köpenhamn.
Konstperspektiv 2, 1959, Leif Knudsen, Konstnärskollektiv, [Första vernissagen den 17 april [1959] med Max Walter Svanberg.]
Matta, Moderna museet, katalog 1959. Ett fragment av Ingemar Gustafsons [Leckius] artikel i Salamander 2 citeras i katalogen.
Paletten 2, 1959, Folke Edward, Reflexer, Göteborg.

Paletten 1, 1960,  Marianne Nanne – Bråhammar, Reflexer, Skåne.
C O Hultén, katalog Kunstnernes kunsthandel, København, 28 okt – 12 nov 1960. Text Pierre Lübecker "Dramatisk divertimento".Paletten 3, 1960, Folke Edwards. "Imaginismen–Colibri– Salamander". Ord & Bild 1960, Max Walter Svanberg, "Besatt av kvinnan". Eugen Wretholm, "Från konkretism till informell akademism".
Paletten 4, 1960, Marianne Nanne–Bråhammar, Skåne.

Vikingsbergs Konstmuseum, katalog 8 emaljmålare,1961. Inledning av Nils Lindhagen. Han skriver "Att få till stånd en utställning av denna speciella karaktär – den första idén till den gav C. O. Hultén –...".
Paletten 2, 1961, Sven  Sandström. "C O Hultén".
document aspect 61, katalog, juryfri utställning på Liljevalchs konsthall  24 augusti – 24 september 1961, C O Hultén medverkar.

Lunds Konsthall, 10.2 – 11.3, 1962, katalog Max Walter Svanberg, retrospektiv utställning.
Färg och Form, Stockholm 30.3 – 15.4, 1962. Max Walter Svanberg, text Ragnar von Holten. [Samma som i lundkatalogen 1962.]

Galerie Leger, Malmö 20 okt – 8 nov 1962, C O Hultén, katalog [Invigningsutställningen]. Preface Christian Dotremont "Sans supprimer la nuit" (Utan att undertrycka natten) och dikten "Un jour retrouvé, à C. O. Hultén" (En återfunnen dag till C. O. Hultén} av Ingemar Leckius.
von Holten, Ragnar, "Imaginär verklighet, Essayer om konst", Stockholm 1962. 
Paletten 2, 1962, Marinne Nanne – Bråhammar, Skåne.
Konstvännen 2, 1962, André Pieyre de Mandiargues, dikt "Astrakanhandlaren" Till Max Walter Svanberg, Svensk tolkning Helmer Lång.
Konstrevy 2, 1962, Kristian Romare, "Max Walter Svanberg i Lund".
Konstrevy 3, 1962, Eugen Wretholm, Utställningar i Stockholm, Färg och Form.

Konstrevy 1, 1963, E. W. [Eugen Wretholm] "Ragnar von Holtens bok Imaginär verklighet".
Paletten 1, 1963, Marinne Nanne–Bråhammar, Skåne.
Konstperspektiv 1, 1963, Per Bergman, "C O Hultén".
Konstvännen 1, 1963, RS [Rolf Sellgrad] "Trollkarl på besök i hemstaden. Kring Max Ernst – utställningen i Köln". [RS nämner bl. a. C O Hultén, Bertil Gadö, Anders Österlin, Max Walter Svanberg.]
Konstrevy 2, 1963, Eugen Wretholm, Utställningar i Stockholm.
Paletten 3, 1963, Marinne Nanne–Bråhammar, Skåne.
Konstrevy 4, 1963, Eugen Wretholm, "Svensk nyexpressionism", [C O Hultén].
Konstperspektiv 4, 1963, Lasse Söderberg, "Bertil Lundberg".
Konstrevy 5 – 6, 1963, C O Hultén, Graphicas stipendium.
I närbild, "Max Walter Svanberg", Skånes konstförening 1963.

Paletten 1, 1964, omslag i färg av C O Hultén. Enkät: Naturen som impuls.
Paletten 2, 1964, Marianne Nanne–Bråhammar, Skåne.
Konstrevy 2 – 3, 1964, Eugen Wretholm, Utställningar i Stockholm, C O Hultén, Gummeson våren 1964.
Paletten 3, 1964, Max Walter Svanberg, "Brev till en uttydare".
Paletten 4, 1964, Marinne Nanne – Bråhammar, Skåne.
Konstperspektiv 4, 1964, BE [Bengt Eklund), "Max Walter Svanberg".
Paletten 1, 1965, Helmer Lång, "Besatt av kvinnan om Max Walter Svanbergs konst".
Ord & Bild 1965, Paroles visibles  –  bilddikter. Lasse Söderberg/Anders Österlin, Ingemar Gustafson/C O Hultén.
Lyrikvännen 3, 1965, omslag Max Walter Svanberg "De fågelkrönta".
Konstrevy 2 – 3, 1965, Eugen Wretholm, Utställningar i Stockholm.

Tomelilla konsthall 7 maj – 5 juni 1966, katalog Max Walter Svanberg.
Konstrevy 5 – 6, 1966, Max Walter Svanbergs klippdocka.
Konstrevy 1, 1967, Kristian Romare, "Drömmen om klippdockan".
Skånska Konstmuseum, 7 januari – 5 februari 1967. katalog, Imaginisterna. [Retrospektiv Imaginistutstälning där samtliga gruppmedlemmar deltog.]
Paletten 1, 1967, Marinne Nanne–Bråhammar, Skåne, "Imaginisterna".
Vår konst 1, 1967, Gunnar Hellman, "Imaginisterna".
Wifredo Lam, Moderna museet 8.4 – 7.5 1967, katalog. [I katalogen citeras Ingemar Leckius text ur Salamander nr 3, 1956.]
Konsthallen Göteborg 1967, katalog, Max Walter Svanberg.
Lilla Antikvariatets katalog 64, 1967.
Max Walter Svanberg, Grafik/Graphique, Lilla Antikvariatet 1967. [Det var i samband med utgivningen av denna bok som Svanbergs text i "Siffran, 1949" blev tre faser i stället för en.]
Konstvännen 6, 1967, Svanberg i svart och guld en anmälan av Lilla Antikvariatets bok [Grafik/Graphique].
I närbild, "Carl Otto Hultén", Skånes Konstförening 1967.

Max Walter Svanberg, katalog Tetra Pak och Åkerlund & Rausings konstföreningar Lund 26.10 – 16.11 1968,
Passepartout 4 september 1968, Max Walter Svanberg text- och bildbilaga, utgiven av galerie Passepartout i Köpenhamn i samband med Passepartout –  gruppens utställning på Lund konsthall 1968.
Lilja, Gösta, Svenskt måleri under 1900 – talet, Stockholm 1968.
Lunds konsthall, Konsthallen, Konstakademien 1968. katalog, C O Hultén.

von Holten, Ragnar Surrealismen i svensk konst, 1969.

Galerie Börjeson, 5.6 – 25.6, 1970, katalog Max Walter Svanberg, "Scenografiska tolkning av Misantropen på Dramaten 1970", text Max Walter Svanberg "Deklaration om scenografin till Molières Misantropen".
Malmö Museum 28.9 – 29.10 1972, katalog "Hyllning till G, Max Walter Svanberg".
Max Walter Svanberg–sällskapet grundas av Helmer Lång 1972.
Jaguer, Eduoard, "rétroviseur phases 1972", Ville de Nice, Galerie des Ponchettes du 8 Septembre au Novembre 1972, Le Mouvement Phases, revues, livres, affiches, documents dpuis 1952. [Ingenting om Max Walter Svanberg.]
Galerie Börjeson. 25.11 – 31.12, 1972, katalog Max Walter Svanberg grafik 1943 – 1972.
Paletten 1, 1972, Per Drougge, "Tre skogar av C O Hultén".

Max Walter Svanberg, litografier, reproduktioner, torrnålsgravyrer
Galerie Börjeson, Malmö 1973. [Repris på Ragnar von Holtens ævreförteckning ur "grafik/graphique", 1967 och kompletterad med verk utförda 1970 – 1972. Men det finns inga uppgifter om Svanbergs uppförstorade tryck efter illustrationerna han utförde för Arthur Rimbauds "Illuminationer" 1958.]

Konst i Skåne 1954 – 1974, Viola Robertson, Torsten Weimarck.
Granath, Olle, Svensk konst efter 1945, En konstkritisk essä, 1975.
Pierre, José, "Max Walter Svanberg et le règne féminin", préface d´André Breton. Textes de Ragnar von Holten et Max Walter Svanberg, Le musée de poche, Paris 1975.

Galleri Glemminge 1976, katalog C O Hultén.
Kalejdoskop 2, 1976, C O Hultén & Christian Dotrémont, Il faut sauter au – dessus de la hait de l´ericutre.
Paletten 4, 1976, Cecilia Nelson, "C O Hultén, Galleri Glemminge".
Bjurström Per, Tre decennier svensk grafik, SAK 1976.

Grafikauktion våren 1977, katalog Götebrogs auktionsverk.
Konstperspektiv 3, 1977, "Max Walters?" av Per Bjurström chefen för Nationalmusei grafiksamlingar, redogör för årets domstolshändelse inom bildkonsten. [Upphovsrättsmålet mellan Svanberg – Eriksson 1977 - 1979.]
Kalejdoskop 5 – 6, 1977, Modern konst i Afrika, C O Hultén "Modern konst i Afrika – en översikt".

Liljevalchs konsthall  17 november 1978  –  7 januari 1979, katalog "Vandra och förvandla", C O Hultén.
Kalejdoskop 2, 1979, Sune Nordgren, "C O Hultén på Liljevalchs".
Kalejdoskop 4, 1979, Grafikskolan Forum, Bertil Lundberg
Malmö konsthall 21.6 – 12.8, 1979, katalog "Dokumentation över utvecklingen in i den mångtydigt blommande och progressivt chockande imaginismen", Max Walter Svanbergs retrospektiva utställning. [I den här katalogen finns Eje Högestätts text, "Ett viktigt påpekande" publicerad.]

Sydsvenska Dagbladet [SDS], 7.8.79, C O Hultén "En korkad intendent"
SDS 10.8.79 "Dra in katalogen"
Aftonbladet  10.8.79 "Ärekränkande, säger Max Walter Svanberg"
SDS 11.8.79 "Konsthallschefen försvarar katalogen: – Bra, men fel finns", "Konsthallschefen till motattack: –Löjligt stoppa katalogen, Strunta i vulgärdebatten!"
Arbetet [Arb] 11.8.79 "Vilseledande katalog om Svanbergs konst"
SDS 15.8.79, "Den falska Svanbergrollen", C O Hultén, Gösta Kriland, Bertil Lundberg, Anders Österlin.

SDS 18.8.79, "Ny rond om Max Walter Svanberg – katalogen, Vem var den förste imaginisten?" Eje Högestätt.
SDS 29.8.79, "Imaginismen än en gång" C O Hultén.
SDS 4.9.79, "Sluta med skället!" Eje Högestätt.
SDS 17.9.79, Sven Lindqvist "Öppet brev till Max Walter Svanberg".
SDS 17.9.79, "Banalt munhuggeri" C O Hultén, Gösta Kriland, Bertil Lundberg, Anders Österlin.
SDS 29.9.79, "Max Walter Svanberg och imaginismen" Helmer Lång.

Sydsvenska Dagbladet 12.19.80, Duka annons "Världspremiär!" [Kosta]
Sydsvenska Dagbladet 13.19.80, Sonja Thulin, "Målare och silversmed förenade i glaskonst, Platta av porslin Max Walters nästa"
Kosta, fyrsidig folder 1980: "Max Walter Svanbergs grafik etsad i äkta Kosta – kristall". 375 exemplar.
Kosta, Helsidesannons i SDS 14.10.80. 375 exemplar. "Max Walter Svanbergs grafik etsad i äkta Kosta–kristall".
Månadsjournalen dec 1980, "Svanberg debuterar i glas och porslin".
Kalejdoskop 1–2, 1980, Konstnärsböcker/Artists´Books.

Vikingsbergs Konstmuseum, 1981, 19.2 – 18.3, katalog C O Hultén, Målningar och grafik.
Beate Sydhoff "C O Hultén  –  Afrikanen i svensk konst". (Ur F–15 Kontakt nr 2 1975.)
Paletten 4, 1981, Leif Eriksson, Svenska konstnärsböcker.
Frankfurter Kunstverein, katalog 1981, Leif Eriksson, Schwedische Künslerbücher.

Lång Helmer, "Max Walter Svanberg och förvandlingen. Minnen, studier och dokument". Hyllningsskrift utgiven i samband med Svanbergs åttioårsdag, Uddevalla 1982. [I den här boken avslöjar Helmer Lång att han till stora delar baserar sin monografi på den retroaktiva dagbok han beställde av Svanberg 1956.]
Moderna Museet nr 4, 1982, Mats B, "Ett samtal med Max Walter Svanberg".
Malmö Museum 20.2 – 28.3, 1982, katalog, Max Walters stjärnhimmel,  text av Helmer Lång "Besatt av kvinnan".

Malmö kommunfullmäktiges handlingar 1982, nr 66. "Om mottagande av gåva från Max Walter Svanberg samt anvisande av medel för inköp av ytterligare verk av Max Walter Svanberg-samling" Det gjorde man också:
"Överenskommelse punkt 2: Kommunen förbinder sig att – med början innevarande år och under tio år i följd – årligen inköpa konst utförd av Svanberg för 100 000 kr för att på så sätt utveckla och komplettera den konstsamling, som Svanberg enligt punkt 1 ovan donerar till kommunen."  [En donation med ekonomiskt förbehåll alltså.]

Malmö konsthall 28.8 – 10.10, 1982, katalog, C O  Hultén arbeten 1937 – 1982. [I förordet retirerar Högestätt, enligt min mening från sin kategoriska ståndpunkt från 1979. I en not skriver han t. o. m. "Helmer Långs hyllningsbok våren 1982 "Max Walter Svanberg och förvandlingen" ersätter inte en objektiv forskningsavhandling om Imaginist – gruppen som helhet. Sic!]
3 Gallerier, Händer, Leger, Wallner, C O Hultén. [1982]

Lundkvist, Artur, "C O Hultén, fågelsyner och urskogshot". SAK:s publikation 92, Uddevalla 1983.
Olvång, Bengt, "Våga se!, svensk konst 1945 – 1980", Uddevalla 1983.
C O Hultén, "Drömmar ur bladens händer, Frottage". Kalejdoskop 1983.
Utvidgad nyutgåva av "Drömmar ur bladens händer 10 frottage", Image Förlag 1947 på Kalejdoskop med inledning av Sune Nordgren i april 1983.

Konst i Skåne 1904 – 1984, Lars – Göran Oredsson. "Imaginisterna".
Kalejdoskop 3 – 4, 1985, Phases.

Holmberg, Claes – Göran, "Upprorets tradition", 1987. [Doktorsvhandling om svenska kulturtidskrifter.]
Moberg, Ulf Thomas, "Artur Lundkvist skriver om surrealism och annan konst" Stockholm 1989.

Malmö Museum 1991, Stencilkatalog, Max Walter Svanberg, "Visionen vecklar ut sitt ansikte". [Utan signatur.]
von Holten, Ragnar, "Max Walter Svanberg, I världen – och på Malmö Konstmuseum", Gidlunds 1991. Malmö Museers årsbok 1991.
[I sin efterskrift redovisar Ragnar von Holten ett par intressanta synpunkter. Bl. a. "När det gäller vissa fakta och data i hans liv [Svanbergs] särskilt vad beträffar tiden med imaginistgruppen–finns många, ibland motstridiga, uppgifter. Själv har jag försökt rekonstruera förloppet i boken "Surrealismen i svensk konst", Stockholm 1969, medan Helmer Lång redovisat sin uppfattning och sina personliga minnen i arbetet "Max Walter Svanberg och förvandlingen" Uddevalla 1982. Några av de här frågorna har otvivelaktigt gett upphov till strider, polemik och debatt  –  dessa frågor har lämnats därhän i föreliggande skrift."]

Galerie Colibri, Södra Förstadsgatan 36, Malmö, Modern konst, Susanna Eriksson, uppsats i konstvetenskap 60 p, Lunds universitet, vårterminen 1992. Handledare Sven Sandström. [Uppsatsen bygger på Ester Lörinc forskning och intervjuer med bl. a. C O Hultén.]
af Burén, Jan, Det mångfaldigade originalet."Grafik & Geschäft", "Waltererikssondebatten", Borås 1992.
Söderberg, Lasse, "Ögats läppar sluter sig", Fib:s lyriksklubb 1993.
Jacobson, Kerstin och Widesheim, Kerstin, "Noshörningsmotivet i C O Hulténs konstnärsskap", C – uppsats vid Konstvetenskapliga Institutionen Göteborgs Universitet vt 1993.

Malmö Konsthall, katalog Anders Österlin, retrospektiv utställning 1995.

von Holten, Ragnar, "Mot väggen, texter om konst", Carlsson 1996. Konstperspektiv 2, 1996, Ragnar von Holten, X – red: "Surrealistiska bilder i Sverige".

"Jorden är ett rum", en bok om C O Hultén, Carlssons, Malmö 1996. Utgiven i samband med C O Hulténs åttioårsdag.

Fredin, Bengt, "Mordet på Max Walter Svanberg", Lund 1997.

Eriksson, Leif, "Konst i bokform", katalog för Föreningen Svenska Tecknare, Röhsska museet Göteborg 1998, Form/Design Center Malmö 1999.
Rättsfall att minnas, Stig Strömholm "Konstnärsära och affärsmoral NJA 1979" Nordstedts 1998.

Söderberg, Rolf, "Mina konstnärsänkor och andra konstnärsminnen", Carlssons, Bjärnum 1999.

Sveriges konst 1900 – talet, Beate Sydhoff, Del 2. 1945 – 1975, SAK, "Imaginisterna", Borås 2000.

Edwards, Folke, "Från modernism till postmodernism. Svensk konst 1900 – 2000", "Modernismens andra våg", Signum, Kristianstad 2000.
Stagnelius, Erik Johan, "Torsten Fiskare" med Gösta Krilands ursprungliga illustrationer, ellerströms Lund 2000. Förord av C O Hultén där han berättar om den planerade utgivningen på Image förlag.

Signums svenska konsthistoria, Konsten 1915 – 1950, Thomas Millroth, "Måleriet och skulpturen" [med omfattande notapparat], Lund 2002.
Eriksson Leif "Om ett rättsfall att minnas", Rooke Time No. 30. mars 2002.

Stenström, Johan, "Med fantasins eld, Ingemar Leckius och bilden", C O Hultén och mycket annat om deras vänskap och samarbete. Inte minst framhålls att C O Hultén var den som tog initiativ och den som praktiskt organiserade imaginisternas utställningar. Galerie Colibri och Salamander, Nya Doxa, Riga 2002.
Landskrona Konsthall 11 oktober – 24 november 2002, katalog Max Walter Svanberg, förord Helmer Lång.
Eriksson, Leif, "C O Hultén, Tryckt & Otryckt", Ystad 2002 C O Hulténs grafiska produktion av; artist´s books, Image Förlag, Galerie Colibris kataloger, tidskriften Salamander & maquetter och annat tryckt och otryckt.
C O Hultén, "Söta fröken Pilsk", Ystad 2002.

Lunds konsthall, 2003, katalog Konstföreningen Aura 75 år.
C O Hultén. Rückschau auf das malerische Werk. Herausgeber Helmut Grosse, Galerie In C Köln, 2003.
Reuterswärd, Carl Fredrik,"Style is Fraud, Stockholm 2003.
BALTIC, Gateshead, Outside of a Dog, 27 September 2003 – 30 May 2004, Leif Eriksson "A very brief story about Swedish booked art".

Nationalmuseum, katalog Falsk & Äkta, Stockholm 2004.
Reuterswärd, Carl Fredrik, "Stil är bedrägeri" Stockholm 2004.
Norrköpings Konstmuseum, katalog "Det imaginära & Det konkreta", 21 mars – 23 maj 2004, text Kristina Mezei "Imaginisterna – ett stycke svensk konsthistoria 1941 och 1957". [Katalogen innehåller även ett citat ur Hulténs artikel i Lundagård nr. 6, 1950.]
Malmö Konstmuseum, katalog "Det imaginära & Det konkreta" 2004, 13 juni  –  5 september 2004.
Rooke Time no. 45, juni 2004, Leif Eriksson, "Konkret om Imaginisterna".

Övriga källor och litteratur:
LIBRIS – förteckning.
Svenskt konstnärslexikon.
Focus Konsten 1, Uppsala 1970.
Focus Konsten II, Uppsala 1970.


[Rooke Time Links]