Svante Nordin:
Filosoferna, Det västerländska tänkandet sedan 1900,
Atlantis, Stockholm 2011,
första uppl. sid. 275-276.                                                


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 74]