TOOMAS MATHIESEN


Jag är född 1946 i Höganäs. Efter medicinska studier i Uppsala är min profession läkarens; som specialist i diagnostisk allmänradiologi driver jag Mathiesen Medical AB inom detta område.
1999-2002 har jag utöver bröstcancerforskning engagerat mig i identifiering av psykologiska fenomen kring symptom och dess avhjälpande genom träning i processpsykologisk amplifikationsteknik.
Sedan 2001 har jag ägnat mig åt efterkrigstidens forskning kring dialogdynamiken mellan människor.

Levnadsbeskrivning


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 67]