Personliga uppgifter


Född i Uppsala 1939, verksam i Malmö sedan 1966.
Konstnärlig utbildning: Grafiska tecknare, Polhemskolan 1966-1968.
Grafikskolan Forum, Malmö 1974-1976.
Yrkesverksam som layout-, reklam- och originaltecknare sedan 1968.
Medlem av Svenska Journalistförbundet.
Affischdesigner för Malmö Stadsteater 1991-1992, samt grafisk formgivare och redaktör för informationsmaterial på Malmö Musikteater 1994-1996.
Aktieägare i Grafikens hus sedan 1995.
Tillsammans med Jerry Bengtsson grundade jag Reklam- och Designhistoriska föreningen 1996 och var styrelseledamot till 1999.
Driver sedan 1978 förlaget Wedgepress & Cheese, som ger artists´books samt gav ut tidskriften Konst-och bildforskning (11 nummer 1981-1986).
Grundade 1978 The Swedish Archive of Artists´Books. 2009 är både förlag och arkiv fortfarande verksamma.

 

(Artikeln med dess länkar skrevs 2005. Efter tekniskt haveri och systembyte kunde de ursprungliga länkarna inte återställas. Länkarna restaurerades och uppdaterades till sitt nuvarande skick 2010. [red. B.R.])


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 49]