Karl Ragnar Gierow, var Svenska Akademien sekreterare, och mycket annat.
Han var en betydande skribent, och hans prosa innehåller en myckenhet tänkvärda vändningar; citatet här är formulerat inför en ensam kolonn på Sicilien.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Ragnar_Gierow


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 77]