C. G. JUNG


http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung

se Jungs samlade verk, ca 1950.
Jungs skrifter finns utgivna i sin helhet på tyska i Gesammelte Werke och på engelska i The Collected Works of C.G. Jung. På svenska har utgivits bl.a. Människa och hennes symboler (1981) och Mitt liv (1984); R.H Hopcke, Jungs psykologi: En resa genom C.G. Jungs samlade verk (sv. övers. 1991).


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 67]