BENGT ROOKE
PERSONALIA: Enligt utsagor föddes jag i Landskrona den 1 september 1932.
Jag har farit jorden runt (också som världsomsegling), rest och arbetat i ett stort antal länder på samtliga kontinenter (utom Arktis och Antarktis).

Studerat måleri, grafik och konsthantverk förutom i Sverige, i Danmark, Frankrike, Nederländerna och Japan; konst i Paris från femtiotalet, bl.a. i kretsarna kring Iris Clert; i Berlin och Basel; m.fl. platser, länder, institutioner och intellektuella personligheter (se Tidsfasetter nedan).

MITT UNIVERSITAS: åren fram till möbel- och inredningssnickare; åren till sjöss fram till mitt AB: able seaman som lexikalt ju också är förkortningen för Artium Baccalaureus: Bachelor of Arts; åren jag drev runt i Europa; åren som pedagog; åren med måleri och utställningar; åren med musiker; åren med KRW; åren med situationister och Fluxus-människor; åren med environments, happenings och performances; året som författare med The Living Theatre i Berlin; åren i Danmark som bildjournalist för Ekstra Bladet i Köpenhamn och för det fyrspråkiga Mobilia, som redaktör och skriftställare, rapporterande från såväl hemlandet Danmark som från Europa i övrigt; åren som möbeldesigner och med arkitektprojekt; åren med Viking Eggeling-sällskapet; alla år med mer eller mindre begåvade och/eller smalkunniga politiker, tjänstemän och akademiker som alla (jag medger dock, Gud ske lov, att det förekommit lysande undantag som personer - men -), som kategori var och en för sig, har framstått som mer eller mindre handlingsförlamade och (understundom, måste jag tillstå, till min irritation) -förlamande, förståelsetröga och definitivt beslutsovilliga; alla år av tröstlöst diskuterande med fåkunniga tavelmålare; -
Sat sapienti.

Jag har undervisat som lärare; undervisat i måleri, grafik och konsthantverk; undervisat om och kring konst. Skapade, namngav och organiserade starten av målarskolan Forum i Malmö. Forum växte, utvidgades och utvecklades till nuvarande (1997) Konsthögskolan i Malmö med anknytning till Lunds universitet. Skapade Neotropiska Institutionen och Viking Eggeling-sällskapet i Lund.

1997 publicerade jag min konstnärliga essens i essän The Mycroft Conclusion: Det neotropiska företaget. Innehållet avhandlar konstnärens och konstens förutsättningar: dess tid villkor och framför allt dess funktion.

Utförligare ordalag om allt detta - och annat hithörande - finns i böckerna TIDSFASETTER, I-V, 1961-1997.

Sedan 1997 utger jag Internet-tidskriften Rooke Time

Bengt Rooke avled den 3 juli 2016. Rooke Time kommer att, i ograverat skick och inom överskådlig tid, ligga kvar på Internet.

[Rooke Time Home Page]