WALTER BENJAMIN


http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin

Citatet i uppsatsen är hämtat från Tidskriften OEI: ludOEI- lek, spel, leksaker, # 48-49-50, 2010.

(Fragment skrivet 1929 eller 1930; opublicerat under Benjamins livstid. Gesammelte Schriften, VI, © Suhrkamp, 1985) Översättning från tyskan: CO-OP

 


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 67]