De två citaten i texten är hämtade ur Horace Engdahls, utomordentligt läsvärda och högeligen intressanta, aforistiska essäsamling ”Cigaretten efteråt” (Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2011) en samling korta texter (155 sid.)
- ”vars huvudtrådar utgörs av nyfikna randanmärkningar till samtidskulturen rotade i en klassisk bildningstradition…” ur den fylligare recensionen - där ”förhoppningsvis … varje presumtiv läsare [får] veta något om Engdahls bok.”
av Carsten Palmer Schale i Tidningen Kulturen, nov052011:
http://www.tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteraturkritik/10531-litteratur-horace-engdahl-cigaretten-efterat


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 76]