CENTRALEUROPAS HISTORIA

Kristian Gerner

Centraleuropas historia
Bokförlaget Natur och Kultur
Stockholm 1997, 2004
(Jag har använt mig av andra utgåvan)

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 58]