Video Art HistoryFrån Ture Sjolander ankom den 25 januari 2007 ett mail med en ny och kompletterande länk. Med ett “Cheers” skriver han där bl.a. om ”A Video Art History” by Chris Meigh-Andrews. Publisher BERG, Oxford-New York, October 2006: ”Boken är nyutgiven och är bra och denna länk ger bra rättvisa, för första gången och bättre än någon tidigare bok i ämnet vare sig svensk eller utländsk... I länken […] finns det mesta man behöver veta om Video Konst, även Gene Youngbloods pdf från 1970 finns där att läsa.”

www.newstime2007.com/VIDEO_ART_HISTORY.html

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 52]