OM STENAR


I Lokaltidningen Lund, LT, med en upplaga av 64.000 ex. och som är en del av Politikens Lokalaviser (29 danska och svenska lokaltidningar med en sammanlagd upplaga på ca 1,1 miljoner ex.) heter det vecka 43, onsdag 22 0ktober 2003 Årgång 2: Första sidan:

Fler söker inre harmoni
Det finns många sätt att sköta om den inre hälsan. Och utbudet blir allt större...
Stenar är vackra att se på, men kan de vara bra för vår hälsa också?
Absolut, menar Carina Holmberg, Vita Örnen.
Helsta skall du ha din sten på dig hela tiden, antingen runt halsen eller i vänster byxficka.
Om stenen försvinner, spricker eller blir missfärgad så ska du inte bry dig om den mer. Den har gjort sitt.

... sätt att sköta om den inre hälsan...
text och foto Jeanette Johnsson
Fem spalter (pricipiellt hela sidan) Trespaltig bild med bildtext:
I dag finns det många sätt att sköta om den inre hälsan - och utbudet blir allt större.

Minskar negativ energi
Stenar är vackra att se på. Men kan de vara bra för vår hälsa också?
- Allt levande har en viss vibration och energi ...
Hon förklarar att när vi är sjuka eller ledsna flödar inte vår energi på rätt sätt och en sten är ett redskap som hjälper att minska den negativa energin. Men (hon) är noga med att påpeka att stenen i sig inte hjälper till att lösa problem.
- Äter du fel, stressar och har negativa tankar så¨hjälper inte en sten. Den kanske lindrar men du måste själv gå till kärnan i problemen.
I butiken finns stenar i ett tjugotal olika färger att välja på. De hjälper mot olika saker; ekonomiska besvär, magont, stess eller olycklig kärlek till exempel.
- Om du blir förtjust i en viss färg, så behöver du nog den färgen. Kroppen vet vad den behöver. Kunderna väljer ofta en sten och sedan läser de på skylten och inser att det som stenen ska hjälpa mot, det är precis vad de behöver.
Du skall helst ha din sten på dig hela tiden, antingen runt halsen eller i vänster byxficka. Om stenen försvinner, spricker eller blir missfärgad så ska du inte bry dig om den mer. Den har gjort sitt.

Det hela var onekligen värt att undersöka varför jag besökte butiken och införskaffade därifrån litteratur i ämnet: ”Kristallnyckeln” och ”Om magiska stenar”.


I bästa New Age-stil skriver danska Jette Holm i förordet till boken ”Kristallnyckeln” att hon ser den som ett uppslagsverk, [och/därför att] ett behov finns hos många användare av kristaller. Vidare skriver hon att boken vänder sig främst till ”vanliga”användare, men även avancerade och professionella ”kristallterapeuter” kommer säkert att finna boken värdefull på grund av de möjligheter som här finns att snabbt få fram pålitliga referenser.

Boken består av två delar: den första delen är en alfabetisk översikt med omkr. 500 stenar och kristaller från A till Ö - med underrubriker som handlar om resp stenars speciella fysiskt helande områden, förslag till stenkombinationer där stenarna arbetar speciellt bra tillsammans, hänvisar till de energicentra (chakran) som stenen speciellt relaterar till, speciella förhållanden som är värda att uppmärksamma, affirmation: den ”den programeringsmeningen (bekräftelsen) som stenen speciellt befrämjar”, och slutligen nyckelord.

Den andra delen har formen av register - för den insatte att finna rätt i.
Huruvida detta är möjligt ligger inte inom mina möjligheter att bedöma.


I en mindre skrift som heter ”Om magiska stenar”, heter det:

Stenar och kristaller har i årtusenden använts i medvetandegörande, helande och magiska syften.
Det finns en lång tradition av att ge stenar ett symboliskt värde för att låta det påverka undermedvetna och omedvetna strömningar i vårt inre.

Detta tillsammans med den kraft som allt levande besitter, även stenar, gör mineralerna och ädelstenarna till utmärkta redskap för personlig och andlig utveckling och självförverkligande.

Allting i universum är vibrationer utav samma grundläggande energi.
Kristallerna är en ovanligt ren och exakt form av materia i vilken alla atomer är bundna till varandra utifrån en given struktur.
Kristallernas vibrationer är harmoniska och stadiga och denna förmåga används bl.a. inom modern teknik.
Kristaller kan mottaga, lagra, emanera, bryta och reflektera energi och kan således även användas för att påverka psykiska energier.

Vad som egentligen gör stenarna och kristallerna magiska - det vet vi inte... men vi vill här ge ett smakprov på de energier och symboler som våra kristaller och stenar kan förmedla till dig.

Ha kul, njut och låt dig själv göra en djupdykning i en förundrande, magisk och kravlös värld där du har oanade möjligheter att gå på upptäcktsfärd och hitta in i nya vrår av dig själv.

I skriftens Efterord, heter det:
Kunskaperna till denna lilla skrift har sprungit ur vår samlade intuition, Vanya Mårtens bok ”Kristaller - meditation och healing”, Melodys bok ”Love is in the earth” och mycket lekfullhet, poesi och meditation.
Skriften är utgiven av internetbutiken www.kristallrummet.se

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]