REV. SIR HERBERT CROFT


Lexicology eng.= lexikologi. Lexikologi är vetenskapen om ordförrådets uppbyggnad och struktur.
En lexikograf är en person som (yrkesmässigt) författar ordböcker (eller encyklopedier).

Genom det här refererade lexikons alla årgångar fram till idag, liksom andra lexikon bl.a. Encyclopædia Brittanica (11th ed) o.a. och Internets olika sökmöjligheter har det inte stått att finna någon som kallas lexikograf med namn, titel och levnadslopp som den Rev. Sir Herbert Croft, född 1757 och död 1816, som den ursprungliga källan nämnt som uppfinnare av det ”croft” det här är tal om. (Detsamma meddelas också av andra sökare av vederbörande på Internet – [uppenbarligen av samma sökskäl].)

Den Sir Herbert Croft, 1 November 1751–26 April 1816,  som Wikipedia lämnar besked om har visserligen dödsåret gemensamt med den som söks, 1816, men födelseåret är ett annat, nämligen 1751 och inte 1757 som för den förstnämnde.
The ”5th Baronet…” osv. som nämns av Wikipedia, var visserligen en skrivande och intellektuellt verksam och stridbar person, men han är (som synes i länken) uppenbarligen betydligt mer känd och berömd för annat.
Det är tveksamt om han på sin tid kallades för lexikograf även om Wikipedia i länken nämner: ”…but he remained at Oxford for some yars accumulating materials for a proposed English dictionary.”…. och i slutet av den tillhandahåller uppgiften: ”….. In 1788 he addressed a letter to William Pitt on the subject of a new dictionary.”.… osv. ”…. he claimed to have collected 11.000 words used….” osv ….

Även om det alltså är med reservation för huruvida det är rätt person länken beskriver, särskilt för att den förmedlar ett annat födelseår, talar det övriga för att det handlar om personen ifråga - jag vidarebefordrar alltså länken med den reservation som detta ger upphov till; för övrigt är ju innehållet i länken intressant i sig:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Herbert_Croft,_5th_Baronet


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 71]