CHAMFORT

Nicolas de Chamfort, pseudonym för Sébastien Roch Nicolas,
f. 1740 eller 1741, d. 1794, fransk författare.
Chamfort gav bl.a. ut komedin Le Marchand de Smyrne (1770; ”Slafhandlaren i Smirna”) och tragedin Mustapha et Zéangir (1776).

Han var först positiv till franska revolutionen men blev senare öppet kritisk, fängslades 1793 och dog några månader senare.

Chamforts Maximes et pensées, caractères et anecdotes (`Maximer och tankar, karaktärer och anekdoter´,1795) gisslar samtiden.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 58]