rooke time logo


Published for The Neotrope Enterprise.     Publisher: Bengt Rooke.     December 2001. No. 29.

 STATUS INFÖR HELGERNA


Helghälsningarna i Rooke Time inför jul- och nyårshelgerna år 2001 formar sig dels till ett visst redovisande av information, dels till djupt kända tacksägelser för vad som hittills timat - men framför allt vill hälsningarna förmedla att tidskriftens sikte också allt framgent är tydligt inställt på vad som komma skall.

Välgångsönskningar inför helgerna och framtiden framföres härmed till de genom åren publicerade författarna och givetvis till producenten av Rooke Time: Robert Hofbauer på Clavis, och till Martin Sunnerdahl som programmerat tidskriften där; men lika givna är helghälsningarna till alla andra som gjort och gör tidskriften möjlig och meningsfull - härvidlag inte minst till det stimulerande stora antalet läsare/besökare på sidorna.

Hur mycket och vad som läses och anammas av respektive besökare är svårare att avgöra än antalet besök; dessa är emellertid inte obetydliga till sitt antal. Om detta talar texten ur ett e-mail av den 29 juni 2001 från Jörgen Svensson på Kulturservern: ”----- Bifogar rapporten som är ganska omfattande. Under maj måndad hade du i genomsnitt 95 besökare om dagen fördelat på 2101 unika IP-adresser.”
Alla dessa - och de många nytillkomna - önskar jag en god och glad helg!

Svårare att nå för en helghälsning här på sidan är av uppenbara skäl en del av de katalogläsande besökarna på Leif Erikssons viktiga och självutlämnande konstspråkskrävande humor-allvarliga utställning ”Rekonstruktion/er” på Kulturhuset Valfiskens Galleri, Simrishamn (6.10 - 17.11 2001). Emellertid har jag befogad anledning att anta att en hel del av dessa blivit nya läsare av Rooke Time - var hälsade!

Den föredömligt eleganta och innehållsligt rikhaltiga katalogen innesluter hela Leif Erikssons omvittnade grafiska skicklighet, personlighet och konstnärliga c.v. (i utmärkt tryck desslikes).
Katalogen är tryckt i 1.000 exemplar.

I dess Efterord skriver Leif Eriksson:
”I sista minuten räddade Bengt Rooke min katalog sedan Mats B fallerade att leverera den text han lovat skriva. Nu är inte Rookes text ett surrogat för den uteblivna. Det visade sig vara precis rätt text. Den säger inget om mig som konstnär utan uppehåller sig vid det saken gäller: vad skall konst användas till? Tack Bengt!”
Tack själv! Katalogtexten det här är fråga om är Rooke Time No 25: ”Konstverkets födelse - och död? En gammal nietzscheans betraktelse över konstens sociala funktion”. Texten återges i katalogen in extenso.

De allvarliga händelserna I USA den 11 september i år som förorsakar mer eller mindre insiktsfulla överväganden i vår nutid och som säkert kommer att få än mer vittgående konsekvenser i framtiden, avhandlades i årets första oktobernummer, Rooke Time No 27. Dock - med den artikelns hoppfulla fyra sista ord: Arora Musis amica! Amen! önskar jag alla som läser detta

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

COPYRIGHT © 2001 Bengt Rooke. Artikeln får citeras om källan anges..

länkar