VIKING EGGELING

I Nationalencyklopedin kan man under "Eggeling, Viking", inhämta följande: " 1880-1925, målare och experimentfilmare, en av pionjärerna inom den abstrakta avantgardefilmen. I Paris (1911-15) kom E. i kontakt med kubismen, och i Schweiz (1915-21) med dadaisterna och Hans Richter. Tillsammans med denne gjorde han abstrakta bilexperiment inom både konsten och filmen. Studier av kinesisk bildskrift och japanska bildrullar inspirerade E. till att göra egna tecknade nonfigurativa bildrullar: Vertikal-horisontal orkester (1919) och Diagonalsymfonin (1920). År 1921 flyttade E. till Berlin där han överförde "Vertikal-horisontal orkester" till film. Åren 1923-24 gjorde han inspelningen av "Diagonalsymfonin", hans enda bevarade film. E. uppmärksammades sent i Sverige. År 1988 bildades i Lund ett Viking Eggeling-Sällskap med syfte att främja kännedomen om och stödja forskningen kring E.
Litt.: L. O´Koner, Viking Eggeling 1880-1925 (1971)

Viking Eggeling föddes 1880 i Lund och dog i Berlin 1925.
Hans far, Fredrik Eggeling, var musiker, visupptecknare och musik- och sånglärare men hade också en musikhandel vid Stortorget i Lund i en fastighet på vars fasad nu, genom Viking Eggeling-sällskapets och lokala myndigheters försorg, en minnesplatta över Viking Eggeling är uppsatt. Viking Eggeling växte alltså upp i en utpräglat musikalisk miljö. Som föräldralös 17-åring lämnade han hemlandet 1897.

På kontinenten utvecklades Viking Eggelings artistiska sensibilitet till att omfatta även bildkonsten. Det är i kombinationen av de musikaliska och bildkonstnärliga intressena som hans storhet ligger.

Under 1910-talet kom Viking Eggeling i kontakt med kubismen i Paris och under första världskriget med dadaisterna i Schweiz, där han bodde 1915 till 1921, då han flyttade till Berlin.

I tidens idé/konst/filosofiska strömningar kom Viking Eggeling i ett existentiellt förhållande till konsten, och hans bildskapande tog formen av bilder på rullar som framstod som en korsning av hans musikaliska intresse, hans inspiration från kubismen och österländska bildrullar. Under hans sista år i Schweiz arbetade han med bilder på rullar, där ett geometriskt tema successivt utvecklas efterhand som rullen rullas upp.

Viking Eggeling var inte den förste i den moderna konsten som ville skapa ett slags bildmusik, bl.a. hade Kandinsky varit inne på sådana tankar, Men Viking Eggeling var den förste som förde in tiden i fysisk mening i den västerländska bildkonsten som en motsvarighet till musikens utsträckning i tiden.

Viking Eggeling
Porträtt gjort av Marcel Janco
Rumänsk målare och arkitekt, en av DADA-rörelsens grundare.

Detta ledde honom fram till de första filmexperimenten, vilka gjorde honom internationellt erkänd som inovatör av den abstrakta filmen.
Hans i samarbete med andra utförda "Horisontal-vertikal-orkester" (Horizontal-vertikal-Orchestra) visades i slutna kretsar i Berlin i början av 1920-talet men blev aldrig fullbordad.

Viking Eggelings enda fullbordade film, "Diagonalsymfoni" (Symphonie Diagonale) utfördes 1923 - 1924. Den kom att bli hans mest kända verk och gav honom berömmelse sedan den visats första gången offentligt i maj 1925 i Berlin.

Kort därefter dog Viking Eggeling på sjukhus med undergrävd hälsa efter år av umbäranden för att realisera sina stora konstnärliga idéer.

"Diagonalsymfoni" finns numera runt om i världen på filmarkiv och större konstmuseer, samt i en 35 mm. och en 16 mm. kopia i Lunds samlingar av offentlig konst.

Se vidare Länkar och "Tidsfasetter"

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]