Gnostiker kallas med ett sammanfattande namn en del religiösa sekter och riktningar under de första århundradena av vår tideräkning, då orientaliska kulturer mötte den grekiska och romerska. Gemensamt för gnostikerna anses vara att de tagit intryck av babylonisk kosmologi och dualismen i persisk religion och blandade sådant tankegods med hellenistisk mysticism och den framträngande kristendomen. Ett övernaturligt vetande, gnosis, såg en helhet i allt, ett sammanhang mellan en synlig och en osynlig värld och ett kretslopp där ljus och mörker uppkommer av varandra. Gudomen är god och världen är ond, ty den är skapad av Demiurgen och inte av Gud, men mellan himmel och jord rör sig eoner som tillsammans ger upphov till allt skeende. Kristna gnostiker tror på en världsfrälsare vid namn Jesus, men denne är något slags emanation av kosmiskt kraft, och hans lidande och död var endast ett sken.
Gnosticismen tvang den tidiga kristendomen (i gestalt av Irenaeus, Tertullianus, Origenes) att definiera och kodifiera sin och eftervärldens tro. De är inte eniga inbördes, och sekter som kan kallas gnostiska har uppstått och försvunnit många gånger senare under historiens lopp. Den antika kampen mot den lösliga gnosticismen med dess brist på dogmatisk stadga har nog mer än något annat gjort den kristna kyrkan till den stadiga tankebyggnad den länge varit.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism  


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 77]