”Låt oss här”= OEI


http://www.oei.nu/

(Citatet i artikeln är hämtat ur Tidskriften OEI: ludOEI # 48-49-50 / 2010, från uppsatsen ”Liten psykoanalytisk lekteori” av Ulf Karl Olov Nilsson.


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 67]