Mail Art utställningar


Sedan 1977 har jag medverkat i mer än 140 mail art utställningar, huvudsakligen visade utomlands. Mail Art är konst per post d v s man blir inbjuden till en utställning ofta med ett särskilt tema. Jag har deltagit med bilder och egna artists´books. Verken returneras ej. I stället får man en affisch eller katalog.
På galleri Händer i Stockholm 1984, arrangerade jag "The Yellow Error Mail Art Show”, den första internationella utställningen kring ett specifikt tema i Sverige. Utgångspunkten var mitt nytryck av den unika gula treskillingen, världens dyrbaraste föremål. Posten polisanmälde min "förfalskning". Efter polisutredning 1984 beslutade åklagaren i Malmö om åtalseftergift.

 

(Artikeln med dess länkar skrevs 2005. Efter tekniskt haveri och systembyte kunde de ursprungliga länkarna inte återställas. Länkarna restaurerades och uppdaterades till sitt nuvarande skick 2010. [red. B.R.])


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 49]