Arabiska boktitlar anges som princip först i transkription. Inom hakparentes och citationstecken ges därefter en översättning av originaltiteln till svenska samt årtal för förstaupplagan. Om verket finns utgivet i svensk översättning anges detta antingen separat med ytterligare en titel eller genom kursivering, ex. Mural. Vid efterföljande referenser till verket i texten anges titeln enbart på svenska och alltid i kursiv.  Se även bibliografin.


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 73]