Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria i Lund, har skrivit ett monumentalt verk om den rubricerade tidens filosofiska landskap. Såsom synnerligen välskrivet har verket också blivit till en utomordentligt spännande upplevelse som Svante Nordin lyckats förmedla genom att inspirerande tydliggöra filosoferna själva och deras tankar.

”Men också de miljöer de levde i, de tidssituationer som bidrog till att ge upphov till deras problem, de konflikter de var indragna i, de svårigheter de mötte och de lösningar de sökte”
”Deras frågor och ibland deras svar är fortfarande utmanande”

I artikeln (som skrevs innan jag läst boken) finns det inte några referenser eller länkar noterade; vid läsning av boken tyckte jag mig emellertid se likartade tankar som beskrivs i artikeln (utan all jämförelse i övrigt) mot vilka jag ville vässa vissa meningar som beskrivs där.
Därför denna länk.                                                       

”Nordin vill förstå filosoferna utifrån deras tid och rum. I en monumental och utomordentligt lärd bok lyckas han väl med denna ambition… En bok att ständigt återkomma till.”
”Boken är unik i sitt slag, också internationellt, genom sin omfattning, detaljrikedom och breda språk- och traditionsurval. Nordin har en oerhörd beläsenhet och en förmåga att också i korta skisser bidra med oväntade detaljer och reflektioner också om välkända författarskap.”
”Skildringen är så klart encyklopedisk, den är väldig i sin lärdom, som det blir efter ett läsande och tänkande liv.”
”Med Filosoferna bidrar Svante Nordin med ett filosofihistoriskt grundverk där historien bestämmer takten… fungerar utmärkt som ett uppslagsverk.”

Svante Nordin
”Filosoferna Det västerländska tänkandet sedan 1900”
Atlantis, Stockholm 2011


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 72]