TALISMAN


Talisman (över arab. av medelgrek, telesma ´invigt föremål´, av grek. telesma ´religiös rit´; ´fullbordan´, av teleo ´fullborda´, ´inviga´)

Föremål, antingen naturligt eller förfärdigat, som anses ha magisk kraft.
Till skillnad från en amulett som övervägande är skyddande är kraften i en talisman mera aktiv.
När t.ex. en i plånboken förvarad fyrväppling tros ge tur i kortspel fungerar den som en talisman.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]