VISUELLA MARKÖRER

Visuella markörer
Bild. Tradition. Förnyelse.

Yvonne Eriksson red.
Carlssons Bokförlag, Stockholm 2008.

Hedvig Brander-Jonsson, Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Gary Svensson, Anders Nodin, Anna Tellgren, Bia Mankell, Beatrice Persson, Viveka Kjellmer, Kristoffer Arvidsson.

Visuella markörer är en vänbok till professor Lena Johannesson.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 58]