FÖRESTÄLLNINGAR


Föreställning, är ett begrepp inom filosofin vars innebörd bestämts mycket olika under tidernas lopp.
Ursprungligen användes det som en översättning av latinets ´repræsentatio´(representation).

Så kan ännu Kant tala om varseblivningar, begrepp och idéer som olika typer av föreställningar.

En central betydelse har begreppet hos Schopenhauer, som i sitt huvudarbete ”Die Welt als Wille und Vorstellung” (”Världen som vilja och föreställning”) med föreställning avser allt som kan fylla vårt medvetande utom självmedvetandet.

Självmedvetandet, dvs. vår förmåga att betrakta oss själva, avslöjar i stället viljan som vår och alla levande varelsers innersta kärna.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]