DADA I TIDEN 1913 - 1924


1913
Duchamps första ready-made (Cykelhjulet på pallen). Cyckelhjulet är också det första kinetiska konstverket. Armory Show öppnas i New York.

1914
Boccioni utger det futuristiska skulpturmanifestet i Milano. 2 augusti krigsförklaring. Slaget vid Tannenberg. De ledande futuristerna propagerar för Italiens inträde i kriget på de allierades sida. Kirchner, som inkallats, bryter samman psykiskt och fysiskt.

1915
I New York samlas en grupp dadaistiskt orienterade personer kring Duchamp, främst Picabia, Man Ray, de Zayas, Stieglitz och Arensberg. Picasso börjar teckna realistiska porträtt i Ingre´s stil. Kokoschka såras vid östfronten. Braque blir svårt sårad i huvudet vid fronten och trepaneras.

1916
Hugo Ball startar Cabaret Voltaire. Slagen vid Verdun och Somme. Raymond Duchamp-Villon, som tjänstgör som arméläkare, gasförgiftas vid västfronten. Apollinaire skadas av granatsplitter i huvudet. Léger gasförgiftas vid Verdun. Marc stupar vid Verdun. Klee inkallas till tyska infanteriet. Schwitters gör stabstjänst och sammanblandar alla uppgifter i ett kartotek över desertörer men undgår upptäckt. Arméläkaren André Breton, 20 år, och soldaten Jacques Vaché, 20 år, träffas på militärsjukhuset i Nantes. Boccioni går ut som frivillig. Han faller av en häst och dör i sviterna.

1917
Mars- och oktoberrevolutionerna i Ryssland. Man Rays första rayogram. Apollinaires pjäs Les Mammelles de Therésias har premiär på Théàtre René Maubel. I pjäsen förekommer ordet surrealism för första gången. Rodin, 77 år, och Degas, 83 år, dör. Moholy-Nagy blir svårt sårad vid östfronten. Serner och Tzara sänder falska krigsnyheter till de schweiziska tidningarna.
Kokoschka kommer till Stockholm för läkarbehandling. Målar hamnen i Stockholm. Kandinsky blir medlem av folkkommisariatet för offentliga upplysning och professor vid Moskvas konstakademi. Kokoschkas Sfinxen och Fågelskrämman uppföres på Cabaret Voltaire med Ball och Hennings i rollerna. Eggeling kommer till Zürich. Arthur Cravan som inbjudits att hålla föredrag vid independentsalongen i New York ställer till en fruktansvärd skandal genom att mycket försenad och starkt berusad klä av sig i talarstolen och förolämpa den eleganta publiken. Han anhålles av polisen.

1918
Huelsenbecks "Erste DADA-rede in Berlin". Cravan försvinner på väg till Sydamerike i en liten båt och har senare aldrig hörts av. Vapenvila. Apollinaire dör i sviterna av splitterskadan och spanska sjukan i förening.

1919
DADA-aktivitet i Köln. Arp, Ernst och Baargeld ordnar en utställning, som stängs av polisen. Tidskriften Ventilator beslagstas av engelska ockupationsmyndigheten. Jacques Vaché tar sitt liv med en överdos opoum.
Breton ger ut hans Lettres de Guerre. Schwitters gör sin första Merz-bild och Anna Blume utkommer. Stor DADA-soaré i Köpmännens hus i Zürich. Breton gör de första experimenten med automatisk skrift. Huelsenbeck och Hausmann reser på propagandeturné i Tyskland, Österrike och Tjeckslovakien. Dadaisterna planerar fri utdelning av mat till alla människor.

1920
DADA-Almanach utkommer i Berlin. DADA-festival i Salle Gaveau i Paris. DADA-Messe i Berlin. Modigliani, 36 år, dör av tuberkulos. Konstruktivistisk utställning i konserthallen i Moskva. Den svåra efterkrigsdeflationen börjar.

1921
Breton besöker Sigmund Freud i Wien. Eggeling flyttar till Berlin. Hans Richter gör den abstrakta filmen "Rythmus 21". James Joyce avslutar i Paris romanen Odyssevs. Brytning mellan Picabia och Breton. Den Parisiska DADA-gruppen börjar upplösas. Det kulturella klimatet i Ryssland hårdnar. Kandinsky blir professor vid Bauhaus-skolan i Weimar.

1922
Salon DADA i Galerie Montaigne i Paris. Utflykt till Saint Julien le Pauvre. Paris-DADA upplöses. Ernst kommer till Paris, Raymond Roussels Locus Solus framföres för första gången. Siqueiros, Orozco och Rivera signerar i Mexico ett manifest utgivet av Fackföreningen för konstnärer och konsthantverkare. [Walter Serner som drev den nihilistiska dandydadaismen till sin spets var trots detta något av en idealist. 1922 begav han sig till Ryssland i förhoppning att få uppleva det klasslösa samhället. Sedan dess har han inte hörts av.]

1923
Eggelings film Diagonalsymfonien får sin urpremiär i Berlin. Duchamp överger "Det stora glaset" ofullbordat och ägnar sig alltmer åt att spela
schack. Georges Méliés gör konkurs i Paris och förstör i desperation flertalet av sina filmer.

1924
Bretons surrealistiska manifest. Schwitters reciterar Sonate in Urlauten. Svenska Baletten framför Relâche.


Sammanställningen är ursprungligen gjord av Thomas Hall i Meddelande från Moderna museet, till Moderna museets vänner, Stockholm 1966.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 48]