THE MYCROFT CONCLUSION
DET NEOTROPISKA FÖRETAGET

 

 

Inledning

Exterritorialrätt

Jag är kritisk

Diabainein-diabas

Den kvalificerade åskådaren

1 maj-
demonstration


Revolutionsmönster

Angående en intervju
med en konsthallschef


Inför ett symposium om bildens och musikens släktskap: tankar, frågor, rubriker

Brev till min vän konstprofessorn

Det Neotropiska Företaget

Graffiti

Generalpaus

Voyeurism

Att kunna se - Utopier - Funktion

Konstens Fögderi

Hem till Rooke-Mycroft

mycroft knife

 

THE MYCROFT CONCLUSION
DET NEOTROPISKA
FÖRETAGET


Utgåva för Internet 1997.

Texterna är skrivna efter noteringar som jag gjort under många år och innehåller ett antal temata som aktualiserades vid respektive koncipieringstillfälle, likväl är det min mening att innehållet har den principiella betydelse som gör texterna giltiga i nuet.

Innehållet är min konstnärliga essens och avhandlar konstnärens och konstens förutsättningar: dess tid, villkor och framför allt dess funktion.

Kontexten utvecklas vidare i TIDSFASETTER, I-V, 1961-1997.
TIDSFASETTER har underrubriken:
Texter om konst: ur mitt konstnärliga curriculum vitae med resonerande kommentarer - och ur en del av det kulturhistoriska sammanhang som under många år varit mitt - med sin ström av personer, bilder, artiklar och händelser som formulerade detta.
THE MYCROFT CONCLUSION
THE NEOTROPE ENTERPRISE

WILL SOON BE ACCESSIBLE IN AN ENGLISH VERSION.
COPYRIGHT © 1997 BY BENGT ROOKE. ALL RIGHTS RESERVED.
THIS TEXT MAY BE QUOTED AND PRINTED FREELY
WITH PROPER ACKNOWLEDGMENT.
KOMMENTAR TILL
THE MYCROFT CONCLUSION
DET NEOTROPISKA FÖRETAGET


Rooke Time Home Page