CA TRUCa Tru is a type of vocal music from northern Vietnam.
Ca Tru has a long and distinguished history, and its roots probably date back to the sixteenth century.

Today, the ca tru ensemble consists of a female singer who accompanies herself on a small bamboo percussion instrument (phach); an instrumentalist who plays a three-stringed lute (dan day); and a drummer who beats a small 'praise' drum (trong chau).

___________________________________________________________

 

Ca Tru är en form av vokalmusik från norra Vietnam.
Ca Tru har en lång historia med rötter förmodligen tillbaka till 1500-talet.

Idag består en Ca Tru-ensemble av en kvinnlig sångerska som ackompanjerar sig själv på ett slagverksinstrument av bambu (phach); en instrumentalist som spelar tre-strängad luta (dan day); och en slagverkare som spelar en så kallad 'praise' drum (trong chau)

 

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 61]