Svensk Uppslagsbok


Svensk Uppslagsbok, andra omarbetade och utvidgade upplagan Band II, Förlagshuset Norden AB, Malmö 1950.
Omnämnandet är skrivet av [C.], överbibliotikarien Gunnar Carlquist, Lund, tillika huvudredaktör för Svensk uppslagsbok.


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 62-63]