NEW AGE


New Age (eng. ny tidsålder), samlingsbenämnig på vissa andliga strömningar som växte fram på 1980-talet. Termen utgår från uppfattningen att solen vid vårdagjämningen inte längre står i Fiskarnas utan Vatumannens tecken och att detta förebådar en ny tidsålder med nya värderingar: ett betonande av helheten mellan skapelse och samhälle, mellan ande och materia, vilket bl.a. ger en ny syn på hälsa och sjukdom.

Kunskapssynen betonar intuitionen och mystiken som kunskapskälla. Astrologi och ockulta tekniker värderas högt liksom det folkliga medicinska kunnandet och olika terapimetoder som syftar till ökad självkännedom.

New Age kan inte betraktas som en religion, men anknytning finns till kristet tänkande, till tidiga orientaliska religioner, till folkliga religiösa föreställningar och framför allt till indisk religiositet; reinkarnationsläran accepteras oftast.
New Age är inte någon organisation; idéerna sprids främst genom personliga nätverk och via särskilda mötesplatser samt de bokaffärer där den omfattande litteraturen säljs.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]