Bengt Lärkner


Bengt Lärkner, doktorsavhandling: ”Det internationella avantgardet och Sverige 1914-1925”, Malmö 1984, kapitlet ”Hjalmar Gabrielsons samling av avantgardekonst”, ss 70-76.


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 62-63]