iris.time logo
homage


Wisely you master the art of performing and the performing of art. You cleverly brought the best of art and society together. Here, in reflecting admiration, a homage to you: my version of your "iris.time"

 

 

rt


Published for The Neotrope Enterprise.     Publisher: Bengt Rooke.     December 1997. No. 1.

Tidskriften ROOKE TIME publicerar artiklar om och reflektioner över vad som händer i nuet.

ROOKE TIME fokuserar på konstens form och funktion.

Under ROOKE TIME, Periodical, analyserar olika författare konst- idé- närhistoria, litteratur och samtids- och framtidsformande konstnärlig verksamhet och granskar politik i ämnet.

ROOKE TIME är en del av det brusande nuet för att medvetet medverka till formandet av det - och framtiden.

ROOKE TIME är som tidskrift politiskt och socialt fri och obunden.
Detta är viktigt för att fritt kunna spegla eller forma tankar kring, eller uttrycka åsikter om, vilka som helst händelser eller objekt, eller vilken som helst sida av verkligheten som tidskriften anser vara särskilt intressant.

ROOKE TIME har en kunskapsmedveten grundsyn och ett ansvarsområde där det konstnärligt handlingskraftiga och personliga har sitt uttryck i nuet - och där det skapas tydliga alternativ för framtiden som är upplevelserika, kunskapsrika, medvetna, och framför allt målinriktat avklarade.

ROOKE TIMEs ansvarsområde omfattar särskilt insikten om nödvändigheten av att noggrant observera - och reagera - vid användandet av illusionistiska konstgrepp vid sociala konstruktioner - och att ständigt vara uppmärksam då det gäller såväl de personliga som de offentliga konventionerna; speciellt dess kontrollmekanismer, dess styrning och dess manipulerande.

ROOKE TIME, Periodical, verkar, liksom konstnären, inom den intellektuella frihetens etiska idévärld - och faller reellt endast under dess domvärjo.

Med detta har ROOKE TIME, Periodical, deklarerat sitt användarområde.

Bengt Rooke.