”det militär-industriella komplexet”


Vad jag menar kan travesteras här är en del (men ett centralt avsnitt) i det avskedstal som presidenten (och den tidigare från andra världskriget
hjälteförklarade generalen) Dwight D. Eisenhower höll den 17 januari 1961 med varningen om det militärindustriella komplexet (här fritt översatt):
"Vi måste vara på vår vakt mot ett opåkallat stort inflytande, sökt eller osökt, för det militär-industriella komplexet. Risken föreligger och kvarstår då för en katastrofal ökning av makt i fel händer."

Uttalandet har gett ett långvarit eko; travesterande av utsagan har gjorts i flera högst olika men meningslika sammanhang.
Tillgång till hela talet finns via länken:
http://en.wikisource.org/wiki/Military-Industrial_Complex_Speech

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 68]