THE MYCROFT CONCLUSION
DET NEOTROPISKA FÖRETAGET

 

 

Inledning

Exterritorialrätt

Jag är kritisk

Diabainein-diabas

Den kvalificerade åskådaren

1 maj-
demonstration


Revolutionsmönster

Angående en intervju med en konsthallschef

Inför ett symposium om bildens och musikens släktskap: tankar, frågor, rubriker

Brev till min vän konstprofessorn

Det Neotropiska Företaget

Graffiti

Generalpaus

Voyeurism

Att kunna se - Utopier - Funktion

Konstens Fögderi

Hem till Rooke-Mycroft

mycroft knife

 

DEN KVALIFICERADE ÅSKÅDAREN
Vi är alla mer eller mindre aktiva åskådare, somliga mer, andra mindre; vi är också mer eller mindre emotionellt och kunskapsmässigt kvalificerade som åskådare.

Konsten är osynlig, men synliggörs i verket genom den kvalificerade åskådaren: genom dennes upplevelse och tolkning konstitueras verket.

Dock - och det är det avgörande - först efter det att åskådaren handlat i någon form på grund av, och i förlängningen av verket - först då - och inte tidigare konstitueras verket som konst.

Den osynliga konsten är den kvalificerade åskådarens tillämpade kunskap som genom verket kan skapa en ny eller förtydligad verklighetsförståelse.

Vad som helst - i ett uttalat organiserat sammanhang -, i rätt tid, på rätt plats, i rätt rum, - kan därför konstitueras som konst - men endast genom den kvalificerade åskådaren.