THE MYCROFT CONCLUSION
DET NEOTROPISKA FÖRETAGET

 

 

Inledning

Exterritorialrätt

Jag är kritisk

Diabanein-diabas

Den kvalificerade åskådaren

1 maj-
demonstration


Revolutionsmönster

Angående en intervju med en konsthallschef

Inför ett symposium om bildens och musikens släktskap: tankar, frågor, rubriker

Brev till min vän konstprofessorn

Det Neotropiska Företaget

Graffiti

Generalpaus

Voyeurism

Att kunna se - Utopier - Funktion

Konstens Fögderi

Hem till Rooke-Mycroft

mycroft knife

 

DIABAINEIN-DIABASKonsthantverklig helgonrelik i svart diabas: Ett stort, tungt, polerat klot som glänsande roterar, lyft av vatten - med till synes teknisk lätthet centrerat i en bassäng.

För hundratusentals år sedan, vid våldsamma jordbävningar, sprack jordskorpan och glödhet magma pressades upp i sprickorna, kyldes ner och blev till tung, svart och mångfärgad diabas, hård, i sig vacker - och svårbearbetad.

Stenens dunkelt mörka grundstruktur, det givna fundamentet för både det polerade klotet och för sten till pelare, är i sitt ursprung grov och skrovlig. Den kan därtill ha sprickor, som före grovhyvling och slipning är osynliga. Den tungt kompakta stenen kan därför också från början vara en högst osäker och spröd bas för både högre byggnation och för finare förädling.

Den skönjbart mångfärgat svarta och till synes homogena och tunga urstenen (men i processen ändå hotfullt okänd till sitt inre) blir inte heller formad såsom klot och som kolonner på grund av någon tingens omedelbara nödvändighet.

Att forma stenen till ett konsthantverkligt smycke, sker inte genom det enklast funna verktyget eller genom någon allmän och sliten lättillgänglighet.
Till denna formande process krävs tyglande vilja, förvärvat och stort kunnande och stor skicklighet, som är vida skilt och avlägset banaliteten; det är hantverket i dess prydno, det är konsthantverk.

Vad som krävs av handens förädlande arbetare, konsthantverkaren, är att verket av den formande processen är skickligt hopkommet. Yrket, hantverket, ställer ofta stora krav på den problemlösande improvisation som talar om kunnande och skicklighet att lösa handens uppgift.


Att därtill lösa det överordnade tänkandets uppgifter, med dess idéer och dess djupare och mer komplicerade föreställningar, hör den existentiella konsten till - och det levande, det liv, som dess slutsatser kräver.

Därför, och till skillnad från konsthantverkarens mer eller mindre skickligt hopkomna fasta slutprodukter:
I sig är konsten ingenting, det är i dess kontext och uteslutande allt annat i dess funktion och i dess slutsatsers påverkan som konstens storhet ligger.
Bland annat därför är det så stor skillnad mellan konsthantverkare och konstnär.
Konsthantverk handlar om tillverkandet av ting.
Konst handlar om funktionen av konstens idéer.

I det processuella sammanhang som kallas levandet - till skillnad från vegeterandet - är det den ständigt frågande, den begripande och den verklighetsförklarande ständiga processen som är det avgörande: att slipa livets kompakta svarta ursten till en mångfacetterad ädelsten med transparenta visioner i sitt blänk:

Att ständigt slipa nya facetter - på det ständigt av kunskap och insikt ökande antalet stenar i tidens radband - med nya blänk av nya världar med kanske nya dimensioner, med nya in- och utfallsvinklar, facetter för nytt ljus och nya speglingar av oss själva, (med i bland farligt blixtrande blänk mot den oförberedde åskådaren) och med en öppen kritisk observans för blänk av nya observandum i vår verklighet: det är metoden.
Metoden - som både kan och måste vara såväl njutningsfull som farligt vasseggad - kallas konst; resultatet kallas: - att leva.

är det möjligt att se en lysande ljusblå himmel med lätta vita moln spegla sig i den stelnade magman, i den svarta diabasens polerade pyramid.