STARTEN AV MÅLARSKOLAN
FORUM I MALMÖ

FÖRUTSÄTTNINGEN

Under ca. 10 år ledde jag ämnet konsthantverk inom Skolornas Fritidsverksamhet i Malmö - i egna lokaler på Dammfriskolan.
- "inom vilket ämnesområde han byggt upp en verksamhet, som ständigt ökat i omfattning. Förutom teckning och målning har verksamheten omfattat koppar- och silversmide, emaljering och batik. Rooke har dessutom med framgång bedrivit estetisk lekskola för utvecklingsstörda barn i verksamhetens regi."
"Rooke har visat sig ytterst initiativrik och vaken för möjligheter, som ryms inom ämnet, han handhaft. Tjänsten har han fullgjort på ett gott sätt och visat sig väl lämpad att handleda ungdom."
"Malmö den 19 januari 1968, Skolornas Fritidsverksamhet, Sten Fristedt, Föreståndare."
Skolornas Fritidsverksamhet bekostades av Malmö kommun, sorterade under dess skolstyrelse och leddes föredömligt av ovannämnde Sten Fristedt.
Kurserna var avgiftsfria och var avsedda för elever fr.o.m. klass 7 i grundskolan upp t.o.m gymnasiet och yrkesskolan, dvs. för åldersgrupperna 13 till 20 år.

Då jag började förde den estetiska sidan av verksamheten en tynande tillvaro: 7 elever i en kurs (i måleri) en gång i veckan.
Då jag slutade efter ca.10 år hade jag haft ett 150-tal elever - under flera år - i ett tiotalet kurser i veckan - årligen- !
Mina kurser uppmärksammades redan tidigt av massmedia .
Den stora expansionen hade givetvis, av nödvändighet, tvingat fram ett antal med-lärare och assistenter till min hjälp.
Dessa rekryterades dels bland mina konstnärsvänner, dels bland tidigare elever - som efter gymnasiet inte längre var officiellt kursberättigade till vidare deltagande i verksamheten - (de kom istället att bli assisterande lärare, huvudsakligast i konsthantverk vid undervisningen av de yngre grupperna).
Jag undervisade i gengälld dessa äldre elever om konst, såväl vid verksamheten vid skolan som privat.


MÅLARSKOLAN FORUM

På följande sätt kom målarskolan Forum till 1965:

Med ansvar för mina "överåriga" "tidigare elever", som hade siktet inställt på en väg ut i livet genom konstkunskap, kontaktade jag ABF genom dess dåvarande Instruktör Algot Larsson.
Med löfte från mig om att förse en blivande konstskola med minst ca. 6 -7 elever årligen, blev vi överens om att genomföra försöket att skapa en sådan.

Algot Larsson skulle förankra idén hos lämpliga personer, skaffa fram lämpliga lokaler, ordna med upplägget och ordna med den administrativa delen.
Jag skulle ordna med idéinnehållet och formen, skaffa fram ett namn på skolan, samt en "lämpligt acceptabel lärare" eftersom vi båda ansåg att jag i det då rådande nuläget var alltför offentligt kontroversiell för att projektet skulle kunna föras i hamn med fart . (Detta planlades under 1963 - 1964).

Jag döpte skolan till Forum, ett namn som jag en längre tid hade tänkt på med tanke på ordets betydelse: en plats eller sammanhang där något lämpligen utspelas eller läggs fram, och (i nyansen) som en diskuterande församling.
Jag gjorde också ett skissartat idé-innehåll och en formskiss för hur skolan skulle kunna bedrivas.
Detta förela jag Algot Larsson som accepterade det som en god start, och vi diskuterade olika lärarnamn. Vi kom fram till att målaren Gösta Lindquist, som jag diskuterat saken med, var en person som var en "lämpligt acceptabel lärare."
Gamla "Ungdomens Hus" på Slöjdgatan i Malmö stod delvis tomt, och där fick skolan sina första lokaler. Sedan gjorde Algot Larsson resten.

Så kom målarskolan Forum till i september 1965.
Den genomgick sedan flera olika utvecklingsfaser och blev slutligen till Konsthögskolan i Malmö etc. som jag tidigare nämnt.

1990, inför Forums 25-års-jubileum, arrangerade Lunds konsthall en utställning kallad "Absolut Forum" som hade vernissage den 15 september.
I detta sammanhang berättade jag om Forums tillblivelse för Cecilia Nelson, konsthallens intendent, och undrade om det inte skulle vara av intresse för konsthallen och för historieskrivningen om Algot Larsson talade vid vernissagen. Det menade hon att det var - om jag kunde finna honom och tala med honom om saken.

Jag fann Algot Larsson i Stockholm den 13/9. Vi talades vid; han och hans hustru flög ner till Skåne och kom till Lund och konsthallen den 15/9.
Där harangerade han mig och vårt gemensamma arbete, såsom vi här kunde se det, och i detta sammanhang kunde vi också se att vi uppenbarligen hade lyckats väl med vårt projekt 25 år tidigare -. Och han berättade valda delar av historien om denna Forums tillkomst - (vilken tidigare varit fullständigt okänd) - inför den häpna publiken - då han invigde utställningen vid vernissagen samma dag.

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]