MÖBELDESIGN

Bland annat formgav jag två serier ute/innemöbler i löpande produktion för Skandinaviska Eternit AB i Lomma. Materialet var grå och svart polerad eternit.

"ETERNICA"
ute/innemöbler från Eternit av Bengt Rooke. Möbler i evighetsmaterialet---. 11 april-4 maj 1969. Form Design Center i Malmö ---."
(från annonser i dagstidningarna och i fackpressen)

- Möblerna var avsedda att stå antingen inomhus eller - vilket var huvudsyftet - "att stå ute året om och dana "uterummet"; det rum som var tänkt att verka som samlingspunkt: möbler för verandan, i trädgården, utanför sommarstugan, vid swiming-poolen eller vid båtbryggan.", men som sagt: en viss del av sortimentet var tänkt som "möbler avsedda för inomhusbruk."
(från försäljningsbroschyren)

Förutsättningen för att jag överhuvudtaget skulle acceptera förslaget att formge möblerna (som framfördes av fabriksledningen vid ett studiebesök som jag gjorde på Eternitfabriken i Lomma), var att jag enbart skulle arbeta med material som redan ingick i den löpande produktionen. Så blev det.

Annonser, försäljningsmaterial, allt material beträffande möblerna i form av skriven text och foto till pressen, som Eternit AB producerade, skulle enligt vårt avtal utformas av mig, liksom utställnings- och försäljningsbroschyren i färg.
(Fotograf för såväl svart-vitt som färg var Ove Hallin, Malmö. Modell: Marianne Tholsted, Köpenhamn.)

Avtalet mellan Skandinaviska Eternit AB som producent och försäljningsorganisation och mig som formgivare, måste anses vara mycket förmånligt för mig, dels vad beträffar royalty, dels sträckte det sig över en längre tid än vad som är vanligt då det gäller industridesign. Dessutom var det inskrivet i kontraktet att de nya möblerna skulle presenteras på Form Design Center i Malmö vid viss bestämd tid, och att jag skulle arrangera utställningen. Jag hade också ett avgörande inflytande över priserna (åtminstone i inledningsfasen) på de enskilda möblerna i möbelserierna.

Den ena serien, "Limhamn", byggde uteslutande på kvadraten, den andra serien, "Lomma", byggde enbart på cirkeln, dock byggde båda på det polerade grundmaterialet som idé tillsammans med den kromaterade metallen i sammansättningarna. (Denna fanns i produktionen hos Eternit AB för lantbrukets behov)


"Limhamn"-serien bestod av fyra möbler i såväl grått som svart: Bänk/Bord (beroende på kudde eller ej), lång. Bänk/bord, kort. Soffa kort/lång. Fåtölj.

"Lomma"-serien bestod av fem (eller sex, om man ville ha grill i bordskivan): Bord (med grå eller svart polerad skiva). Pall I och Pall II, Stol I och Stol II, alla i grått.
-Till båda serierna gjordes proportionerligt tjocka, tämligen hårda, skumgummikuddar, klädda med vatten- och smutsavstötande textil vilken (som det kommer att framgå av nedanstående) kom att bli från Strömma. Kuddarna var sydda med en tydlig och kraftig tjäder.GÖTA TRÄGÅRDH OCH JAG


Konstnärlig ledare för Strömma var vid denna tid den mycket elegant strama Göta Trägårdh (som hela landet kände väl till, såväl som en av skaparna 1939 av den berömda Beckmans skola i Stockholm för mode och reklam, men framför allt för sitt utomordentliga textilformgivande av otaliga välkända rytmiskt distinkta mönster; jag kände henne främst som modetecknerskan med den eleganta linjen, som fått många efterföljare, men huvudsakligast genom det nya mönstermode hon visat på Helsingborgsutställningen H 55).

- På initiativ av Annika Heijkenskjöld, dåvarande chef på Form Design Center i Malmö, besökte jag Göta Trägårdh i Stockholm.
Vi kom omedelbart i ett mycket gott förhållande till varandra (vilket uppenbartligen förvånade många i Sverige) och hon och Strömma (delvis genom Kjell Bolin) skulle ta sig an den textila sidan av mina möbler.

Det var härigenom jag första gången personligen mötte Göta Trägårdh, landets dåvarande främsta industriella textilkonstnärinna och mönsterskapare. Vårt första möte resulterade i flera, och det uppstod oss emellan ett ömsesidigt respekterande av varandras idéer och en mångårig vänskap.

- Strömmas bomullsspinneri vid Karlshamn var ett av Sveriges äldsta textilföretag med traditioner från 1800-talets början. Företagets ateljè hade vid tiden för min möbelintroduktion nutidsmässigt så goda designers som Kjell Bolin, Barbro Grytnäs, Ritva Wahlström m. fl. vilka alltså stod under Göta Trägårdhs ledning.

- Strömma ställde ut sin textil på Form Design Center i Malmö parallellt med min presentation av mina nya möbler.Göta Trägårdh framför sitt mönster "Monolog"
som producerades av Strömma
.
MER ETERNICA

- Jag fick omedelbart respons genom pressmaterialet och en stor myckenhet av välvillig press, också med intenationella mått mätt och många internationella skribenter hörde också av sig. Förhandsintresset för möblerna hade varit stort och efterfrågan blev nu i ett slag våldsam. Efterhand sattes ett försäljningskontor upp i Stockholm, vilket i förlängningen flyttades till Belgien, vilket också med tanke på omständigheterna var helt riktigt, liksom att produktionen flyttades dit. Allt detta var logiskt, dels med tanke på den internationella efterfrågan, dels därför att det var den därifrån ursprungligen importerade eterniten jag arbetat med.

Samtliga möbelbilder   Foto: Ove Hallin


PRESS:

"- Ekstra Bladet, Köpenhamn, 11/4 1969, två sidor av Birte Strandgaard, sex bilder (från mitt press-material), rubrik: "Altid-möbler"
"- Den svenske kunstner Bengt Rooke, som også er medarbejder ved disse familie-sidor i Ekstra Bladet, skulle en dag beskrive nogle franske Eternit-møbler. Det var arkitekttegnede møbler i raffineret stil og bl.a. gengivet i modebladet Elle. Ved at arbejde med stoffet fick Bengt Rooke den idé at få fremstillet en række Eternit-møbler på den svenske Eternit-fabrik i Lomma, men vel at mærke udnytte former og detaljer, som indgår i den eksisterende produktion."---." Eternit-møblerne er poleret grå eller sorte, men kan også males efter ønske med acrylfarve, men så ryger jo noget af ideen med "det evige".---"

De flesta stora dagstidningarna i såväl Sverige som Danmark uppmärksammade möblerna med mer eller mindre vidlyftiga artiklar som kom under perioden 11-22/4 samma år, och de flest använde någon eller några av mina förhandsgjorda pressbilder.
- Bland tillägg till dessa hade t ex Sonja Thulin i SDS, Malmö, en bild av "Bengt Rooke här fångad av Adolphe vid besök i parisiskt modehus" och
" - Dagens Nyheter, Stockholm, en bild med bildtexten: "Grillbord med fåtöljer, som görs bekväma med skumplastdynor klädda med impregnerad bomull, design Göta Trägårdh. Strömma har gjort kuddtyget liksom flickans kläder. Det är formgivaren Bengt Rooke som sitter till bords."
I artikeln skriver Eva von Zweigbergk bl.a:"---. Det hela liknar en gammal framtidsdröm från salig Bauhaus, och den som gett form åt det hela är en skånsk konstnär, Bengt Rooke, som även går omkring med vilda idéer (det var i verkligheten inte särskillt vilda, utan ett arbetsprojekt, med hjälp från Schweiz och Tyskland, som vid den här tiden låg verkligt nära att lyckas. min anm.) att i alla fall få den internationella Bauhausutställningen, som Sverige missade, hit, just till denna lokal i Malmö.
Rooke började som en av de där happening-gossarna som målade färg direkt på nakna brudar, men han har synbarligen stadgat sig (sic!), skriver konst i Ekstra Bladet på andra sidan Sundet och är seriös formgivare på hemmastranden. ---"

En hel del svenska landsortstidningar publicerade under tiden 20/5-30/6 såväl artiklar som bilder av möblerna genom utskick av frilansjournalister, presstjänster och pressyndikat.

Veckotidningar gjorde inredningsförslag och reportage med såväl mina som egna bilder i både svart-vitt och färg. Därtill publicerades mycket om möblerna i svensk fackpress av det mest skiftande slag under flera år framöver.

EVA

Störst satsning bland specialtidningarna i Skandinavien gjorde den danska Eva, nr 12, 17/6, dels med inredningen av möblerna hemma i mitt hus i Limhamn, dels med egna komponerade miljöer med möblerna i Danmark: fyra sidor i färg, nio bilder, varav en helsida utan text.
"- Han laver møbler af cement", med underrubriken: "Bengt Rookes udemøbler kan holde lige så længe som et bjerg. De er lavet af eternit - en blandning af cement og asbest - og er skruet sammen af rester på en svensk eternit-fabrik. Nu tager danske virksomheder produktionen op."

MOBILIA

Mobilia, som vände sig till möbelfolk, arkitekter och konstnärer världen över, publicerade genom Torben Schmidt två sidor om möblerna med de bilder jag arrangerat och med profilteckningar. Text på svenska, engelska, tyska och franska.

SCANDINAVIAN TIMES

Scandinavian Times, Volume 6, No 3, June July.("Subscriptions may be sent to --- head office, handed to cabin attendants on SAS aircraft, in Noth America to --- or in other parts of the world - to the local office of Scandinavian Airlines.")
Cover Story "Olof Palme: Sweden´s Crown Prince?"
Under rubriken: "New Products", utan min vetskap och med en av de av mig arrangerade bilderna:
"- Bengt Rooke of Sweden design this furniture which was recently shown at Form Design Center, Malmö, and which can be left outside the whole winter, or used inside. Made of Eternit, a combination of asbestos and cement, it comes in gray and black, but can also be painted. Buy it assembled or in "do-it-yourself" packages. Grill Table costs about 250 Swedish kronor, (about $49), stools about 50 kronor (about $10). More information from Skandinaviska Eternit AB, Lomma, Sweden."

SCHÖNER WOHNEN

Då den tyska Schöner Wohnen (Europas största och ledande tidskrift för möbel- och inredningsarkitektur, åtminstone på den tiden) kom ut med sitt oktobernummer 1969 fanns mina möbler på omslaget, alltså på första sidan.

- Detta betydde, med automatik, att artikeln inuti den 316 sidor tjocka tidskriften också kom med i "Textbilagen in folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Niederländisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch.

- Artikeln i tidskriften omfattade fyra sidor, sju bilder, fyra i färg varav en helsida, och tre svart-vita (varav en ateljéinteriör med min "Änglatriptyk" som fond). Rubriken var: "Eternica", underrubrik: "Gebaut für Ewigkeit".
- Artikeln hade gjorts under våren, i Malmö, i Danmark, och i Limhamn hemma hos mig:

"Schwedens Gartenbesitzer gehen rosa Zeiten entgegen. Wenn der Himmel sich verdunkelt, brauchen sie Tiesche und Stühle nicht mehr unter ein schützendes Dach zu tragen. Den neuen Freizeitsmöbeln aus dem simplen Baustoff Eternit macht das Wetter nichts aus. Sie können sogar das ganze Jahr über draußen bleiben."
Under den sista underrubriken "Für die Wohnung" med en stor svart-vit bild med bildtexten: "Bengt Rooke thront in seinem "Limhamn"-Sessel und demonstriert zugleich, daß Eternitmöbel auch im Haus zu Hause sein können."
Se mer om detta i sitt sammanhang i "Tidsfasetter"

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]