PERFORMANCES
 

TWO PARTS AND METRES, VERSION I, TILL SKÅNE- JAZZ-FESTIVALEN I MALMÖ

Skrev, regisserade och framförde "Happening in Two Parts and Metres" till "Skåne(jazz)festivalen-65". Ett tiotal personer medverkade vid framförandet bl.a. jazzpianisten Lasse Werner, Stockholm.

Aftonbladet 9/6: nästan hela löpsedeln, "happening Malmö Samlag under plastskynke", text: Magstark happening väntar Malmö Samlag under ett plastskynke --- det är en av de magstarkaste ingredienserna i Skånefestivalen - presenterat av konstnär Bengt Rooke, Limhamn."...

"Kv.P. 10/6: "Nej, inget samlag under plastskynke "Samlag under plastskynke" i Malmö utlovade Aftonbladet i går. Men Bengt Rookes "happening" på Amiralens restaurang i kväll kommer inte att innehålla något i den form som har utlovats på detta sätt. - Det är fråga om en typisk tidningsanka där konstnärlig verksamhet hänsynslöst offras för en slagkraftig rubrik säger Christer Leopold, den ende av arrangörerna som på torsdagsförmiddagen var anträffbar.........
- Dessutom har tidningen i detta sammanhang verkligen visat exempel på dubbelmoral. Tidningen (!) har nämligen vänt sig till polisen (!) för att stoppa vår happening!"Före föreställningen: en sista genomgång av ljus, ljud och
texter ”on stage”, men den allestädes närvarande svenska
flaggan i fonden, fr.v. jag, Lasse Werner och Christer Leopold.Under föreställningens första musikaliska del framförde Lasse Werner sina högst personliga kompositioner och tolkningar på flygel under de mest skilda former: här musicerar han med träklossar direkt på instrumentets strängar; ljudet förstärktes i denna del elektroniskt genom en mikrofon som ses t.v.


Aktionsbilden från föreställningen: fr.v. löpsedelarna, den svenska flaggan, Lasse Werner musicerande vid flygeln i fonden och på golvet framför: den beramade stiliserade sängen med aktörerna under plastöverdraget."Den 11 juni ägde en skandalomsusad happening rum å Amiralen i Malmö. I förhandsreklamen (!) hade ryktet uppstått att ett samlag skulle äga rum under plasttäcke (sic!). Happeningen blev aldrig helt genomförd eftersom Rooke deklarerat att han skulle använda mörkret som kuliss och att ingen fick fotografera när detta skedde. Denna överenskommelse bröts och under tumultartade omständigheter avbröts spelet."

"Aktörerna" ville inte ställa upp till samlag! Den riksbekanta (genom Aftonbladets försorg, och endast härigenom!) samlagshappeningen i Malmö blev ett dundrande fiasko. Paret som skulle utföra akten under ett plastskynke vägrade (sic!). Inför publiken provocerade skaparen av "konstverket" Bengt Rooke, 36, Malmö, fram ett intermezzo med de närvarande pressfotograferna för att få anledning att avbryta föreställningen..." (Aftonbladet 11/6, text: Per Ekelund, bild: Krister Malmström!

"Göteborgs-Tidningen 16/6: Happening-bas undanber sig löpsedelsreklam - Publiken bör själv tolka vad som händer.
Stor happening, annonserad i veckotals i förväg, polisanmäld två dagar före uppförandet (!), och nu uppe i pressen över hela landet som "skandalhappeningen". Vad hände egentligen Bengt Rooke?
- Inte tusan var det någon skandalhappening inte. Publiken var överförtjust och när jag bröt hade vi hållit på i 70 min. mot beräknat 40. Stämningen i lokalen var på toppen hela tiden och det berodde på fotograferna att vi bröt.
- I annonserna före spelet hade jag sagt att endast vuxna fick komma och att inga bilder fick tas under pågående föreställning. Minsta kameraklick, så skulle jag bryta. Då de började fotografera i alla fall avbröt jag föreställningen.

Under ett porträtt av mig, bildtext: "Stor förvirring efter happeningen i Malmö och enligt somliga tidningsrapportörer lynchstämning. "Inte mot mig", säger regissören Bengt Rooke. "Mot fotograferna som orsakade brytningen!" (text: knut elander)

Så långt som till italienska Milano och dess ABC nådde denna historia den 4/7: hela sidans två högerkolumner, med två bilder under rubriken "Gente in vetrina" - "Vivaldi all´happening"(Alberto Salani)


TWO PARTS AND METRES VERSION II, TILL STUDENTKÅREN I GÖTEBORG

"Happening in Two Parts and Metres" version II, framfördes tillsammans med Lars Werner och Studentteatermedlemmar på Studentkåren i Everyday Club, GSRS regi. Lasse Werner ("den extreme pianisten från Stockholm") inledde med att dramatiskt läsa ur en reseskildring från sekelskiftets Göteborg.

"Happening som svängde. Hur är det egentligen med happening?
Konst eller konstigt eller ingenting? Det är många som har ganska tvärsäker mening om det. Undertecknad står gärna för åsikten att det är väldigt intressant och, för den som är ointresserad att få alldagliga varianter att svänga, fullkomligt obegripligt och intetsägande. I går kväll var det happening i GSRS´regi. Häpp-mästaren Bengt Rooke från Malmö, skickligt uppbackad där (mot sin vilja, måste framhållas) av sexgalna kvällstidningar med en parisskandal i alltför färskt minne, försökte få det att svänga för göteborgspubliken i går.Dagens löpsedlar t.v. - under en scen av föreställningen där jag t.v. och Lasse Werner under en dialog bygger fantasihus - som ständigt rasar...Två skådespelare från Studentteatern tolkar fritt sina collage-manuskript
liggande på knä på var sin sida av en enkel säng med ett par i - under
ett plastskynke...
Den svenska flaggan skymtar t.h.Efter ett ganska noggrant utformat manus, något modifierat sedan malmöföreställningen, började folk bygga med klossar och måla varandra. För noggranhetens skull måste vi redogöra för huvuddelen av rekvisitan: Två bandspelare, tre förstärkare, kontaktmikrofoner, en specialbehandlad flygel en Lasse Werner, två påsar plastleksaker, löpsedelspelare, säng, en söt liten strippa, tre liter plastfärg (till strippan), skynke av plast, en svensk flagga, två pressfotografer, och en massa ball människor.
Så började man, efter manuset till största delen, med inspirerande utvikningar där så erfordras, ljuseffekter, mycket ljud och högläsning.


Avslutningsscenen i fyra bilder. Egentligen saknas den femte: då den svenska flaggan faller över den liggande flickan i vilken hon sedan blir insvept och bärs ut.
Scenens totala längd i sin helhet var i Göteborg ca 10 minuter och väckte här i sitt sammanhang inte den uppståndelse som den senare kom att göra i Lund.
Innebörden och den verkliga handlingen framgår av texten längre fram under rubriken:
TWO PARTS AND METRES III - DEN FÖRKORTADE LUNDAVERSIONEN.

Ett slags allkonstverk med alla människor som deltagare. Häpp!
Var det någon som trodde på skandaler i samband med happening så fick de ganska fel. Herrar konst-häppare tar det ganska allvarligt, även om glädjeyttringar hör till. Gläder de sig själva och andra med att använda fantasin och vad rekvisita de kan komma på så finns det ingen anledning för di gamle och sure att förargas. Men det gör de, därför att de inte kan beskriva det genom att skriva och tycka tillräckligt djupt och med tillräckligt mångstaviga ord. Och då blir det besvärligt. Även för "TeiP." (trespaltig bild och text, GöteborgsPosten 30/6)

"Sedan hände det som brukar (sic!) hända på en happening, alltså en myckenhet oljud, krypande och springande personer i salen. En sängscen förekom också. Två personer bär upp en säng på scenen och placerar ett träkors ovanpå denna. Därefter lägger de sig "påklädda" på träkorset och drar ett papperstäcke över sig.
Den talrika publiken, upptänd av starköl, gav ofta och länge aktörerna sitt bifall. Den gav även de medverkande goda råd. Man kan alltså tala om en ren succé......
Allt ordnades inom ramen för Everyday Club av GSRS, Gothenburg Student Reception Service."
(Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30/6)

Men Aftonbladet 30/6 gav sig inte:"Flicka i trosor målas i rödfärg Stormig happening i Göteborg" som rubrik och där det i texten talas om" de främsta attraktionerna (bl.a.): samlag under plastskynke (sic!)".

JOURNALISTBREV

Emellertid fick jag ett personligt brev från journalisten som varit på föreställningen tillsammans med hans originalmanus: "..Tyvärr blev inte min story vad jag hoppats. Mina kulturella ambitioner stupade på en snedtänkande redaktionssekreterare. Det gick tydligen inte att vara seriös.Det skulle slås mer på sex (sic!) och inbillade (!) konstigheter.
Tyvärr...; elegant - hade den redigerande sidan här sådana åsikter som "infantila konstnärer", vansinniga effektsökare" m.m. om Dig och Lasse. Min artikel...- skriven på uppmaningen "skriv så länge du har intressant att berätta, relatera allt som hände".
Sick - ("sjukt",min anm.) det bästa man kan säga om det re-writande av min story som blev följden...."
Journalisten flyttade från Göteborg under hösten samma år.


MANUSKRIPT TILL TWO PARTS AND METRES

Manuskriptet till föreställningen som är skrivet i "stolpar" har 32 delar som är sammanfogade till ett spel. Själv medverkar jag som synlig regissör som ingriper i spelet under handlingens gång. Spelet fungerar som en föränderlig och levande målning som kan (måste) bli olika vid olika framförande. Känns atmosfären i ett visst avsnitt starkt/bra - förlängs detta - uppstår ingen "gnista" förkortas det.
Titeln alluderar på att spelet har två delar: den första delen behandlar vanliga människors reaktioner (lösningar) i en akut krissituation; den andra delen, som är kortare, handlar om konstnärens förhållande inför ett incitament till ett konstverk; i ett avsnitt förekommer det också två manuskript som rullar, vardera en meter långa, i form av collage (både i ord och bild) som de agerande får läsa och tolka fritt.


I SE nr 27 under "veckans klipp"förbereddes vad som komma skulle (!) med en ren lögn: "Publik i uppror - snuvades på samlag under plastskynke" vilket man påstår sig ha klippt ur Göteborstidningen!
Detta är som sagt ren och skär lögn: Göteborgs-Tidningen hade aldrig skrivit vad de blivit citerade för! Både detta och klippet blev jag uppmärksammad på av tidningen.TWO PARTS AND METRES III -, DEN FÖRKORTADE LUNDAVERSIONEN

- En version, den tredje, av "Happening in Two Parts and Metres" III, sista delen av spelet, framfördes under Liberala studentklubbens pornografiafton på Akademiska Föreningen i Lund.
Handlingen i denna sista del, som väckte stor uppståndelse speciellt efter lundaframförandet, är i stort sett följande:HANDLINGEN FÖR LUNDAVERSIONEN och vad som verkligen hände på scenen:
Lokalen ligger i fullständigt mörker. Under detta hörs ett monotont trummande (så länge som det överhuvudtaget är möjligt att styra publiken och ändå låta min handling föra spelet vidare). Två spotlights tänds. Scenens fond är tapetserad med dagens löpsedlar. Till vänster syns en annonspelare, till höger hänger en stor svensk flagga ner från taket. Ett spotlight på annonspelaren, ett på flaggan. Med ryggen mot publiken står en man (- jag - konstnären-). Vid sidan om honom på golvet står en stor färgburk. Vid flaggan står en svartklädd, vitpudrad recitatris. Hon läser en text som handlar om platsen för framförandet, distinkt men entonigt mässande. - En kvinnoarm slår ut genom annonspelaren.
- Trummandet pågår under hela scenen.
- Annonspelaren rämnar långsamt. En kvinna i aftonklänning träder ut ur pelaren. Hon går utmanande fram mot mannen. Framför honom låter hon kläderna långsamt glida av sig. Hon står naken (så när som trosor) framför honom (inför konstnären). Han doppar båda händerna i färgburken och stryker den nakna kvinnan med färg över hennes skuldror, bröst, mage och lår. Recitatrisen mässar hela tiden. Det monotona trummandet finns hela tiden som dovt ljudande, osynlig bakgrundskuliss.
- Mannen pekar kommenderande mot spännpappersfonden. Kvinnan går dit och trycker sig upprepade gånger mot papperet. Hon vänder sig om och kommer stolt tillbaka till mannen i scenens förgrund. Hon står ett ögonblick stilla framför honom. Sedan vänder hon sig demonstrativt om. Vänder ryggen mot honom. Han stryker nu färg över hennes överarmar, rygg, bakdel och underben, medan hon själv smetar ut färgen över sin framsida. Trummandet pågår. - Ljuset skiftar.
- Kvinnan vänder sig halvt mot mannen. Han pekar på nytt uppfordrande mot fonden. Kvinnan ser dit, vägrar att gå, vänder sig helt om mot honom, - och slår istället båda armarna om halsen på mannen och trycker sig häftigt mot honom. I samma ögonblick förlorar hon medvetandet och faller avsvimmad ner.
- I fallet drar hon med sig den svenska flaggan som faller över henne.
- Det visar sig då att det bakom den svenska flaggan hänger en annan flagga med texten "Änglar".
Svept i den svenska flaggan bär mannen ut henne.
Mörker - Tystnad- Slut- .Aftonen föregicks av en mängd pressmeddelanden från Liberala studentklubben vilken också skötte om allt arbete som arrangemanget krävde - inte minst i mitt fall, dock utom i ett sådant som de i sista stund ansåg sig inte kunna ordna, nämligen skådespelerskan (kvinnan) i mitt spel! Emellertid ordnade sig detta genom en av mina dåvarande assistenter, Gun Handberg, som skaffade fram vederbörande (dock till ett tämligen högt gage - själv kände jag henne inte, men jag försäkrades om att hon skulle vara lämplig, vilket jag också fann under repetionerna).

Resultatet av pressmeddelandena resulterade bl.a. i en artikel i Expressen måndagen den 13 september under en femspaltig rubrik:
"Liberala studenter laddar upp". Den dåvarande filosofie kandidaten och sekreteraren i Liberala studentklubben, Janerik Larsson som var "en av dem som hållit i trådarna" uttalade sig. I Expressen-artikeln, sign. av Christina Ollén, heter det bl.a. "Liberala studentklubben i Lund tänker bryta sexvallen på onsdag. Det sker vid "tidernas sexafton" i Akademiska föreningens aula med plats för 1 000 personer. Det blir en sexafton med underrubriken "spekulation i sex". Stockholmsliberalernas konferens "Sex och samhälle" förra hösten sägs vara rena barnleken vid jämförelse med lundensarnas sexafton.
Några punkter på programmet: (6 st. min anm.)
1. Premiär för Kärlek III och IV. Högläsning av författarna. Bl.a. Rune
Olausson, Svante Foerster, Loka Enmark och Jonas Cornell. (Bokförläggare Bengt Forsberg och Hans Nestius m.fl. ingick också i panelen, min anm.)
2. Sexhappening. Det skall hända saker med en naken kvinna under och utanför ett skynke. Skynket är en svensk flagga. Målaren Bengt Rooke, mannen bakom samlaget i säcken (sic !) i Malmö i somras, är med på ett hörn.
4. Jazzmusikern Gordon Dexter (! Dexter Gordon, min anm.) spelar pornografisk bakgrundsmusik (!?) till vissa inslag under kvällen."

Detta som exempel på vad Expressen skrev som release angånde mitt deltagande. (Man kan ju fråga sig hur man hade fått tag på Dexter Gordons namn i detta sammanhang? Det hör till historien att "Happening in Two Parts and Metres" ursprungliga version (I) var skriven till Dexter Gordon, som jag kände väl som en personlig vän, men han var då liksom vid detta tillfälle upptagen i Paris och jag hade varken då eller nu utlovat hans medverkan.

"Studenter till sexsexa på egen risk" hade Sk.D. den 15/9 som rubrik.---"Alla vidtalade gäster kommer och Rookes nummer på scenen blir kanske av det slaget att polisen får ingripa."

Till aftonen hade samlats en väldig massa radio- TV- och pressfolk i allmänhet, och en ännu större mängd fotografer. Av dessa visade sig TV:s Ulf Thorén som klokast såväl på plats som senare.


PRESSEN EFTER LUNDAVERSIONEN


Dagen efter det sedermera beramade evenemanget hade morgontidningarna följande att förtälja ang. kvällen och min medverkan:
SDS 16/9: under rubriken"Pornografi har moralisk kvalitet om den kan göra tillvaron rikare", vilket var ett citat av Svante Foerster hämtat från debatten som fick tre spalter och en tvåspaltig bild av Foerster och Nestius. Vad betr. min medverkan:.---"varefter ett egyptiskt mörker sänkte sig över salen och trummor begynte smattra. Ridån gick åt sidan: där stod den store Bengt Rooke på scenen vid en svensk mycket blågul flagga och spännpappersfond med löpsedlar. En flicka sprängde fonden, strippade upptill och blev besmekt och bekletad på brösten av Rooke med rödfärg; varpå hon gnuggade samma bröst mot ett intakt stycke fond, sammanföll på golvet och insveptes i den svenska flaggan. Rooke bortbar henne till trumvirvlar; ridån slöts och sexaftonen med den." (Bzzz.)

SkD 16/9: under trespaltig rubrik "Sexafton på AF utan polisingripande" Rooke uppförde en happening av mycket vågat slag under våldsamt jubel. Hans flickor offrade sig helt."(osign)

Arbetet 16/9: trespaltig rubrik: "Packat till bristningsgränsen på studenternas sexafton i Lund"---Vad sedan fortsättningen av kvällen skulle bjuda på, var ingen riktigt klar på. Det skulle bli en happening av Bengt Rooke, som skulle belysa konstnärens situation inför konventionerna. Publiken hoppades, att detta skulle bli någonting särskilt för att kunna lyfta upp kvällen till det intressanta och händelsefulla plan som man väntat sig."(Ulv)

Sv D 16/9: två spalter under rubriken "Pornografi nedsorlad i Lund Aviserad abortfond stoppad".---"Sist happening eller sexhändelse som arrangörerna kallade det. Malmökonstnären Bengt Rooke klädde av en flicka i strålkastarljus. Kletade in henne i rödförg som hon fick stryka av mot en vit duk. Slutligen sveptes hon in i svenska flaggan, kastades upp på axeln och bars ut."(Robin)

D N 16/9: två spalter, rubrik: "Sexafton publiksuccé Happening fick ändras" (? mitt frågetecken: det hade jag inte hört talas om tidigare!)
Den första sexaftonen i Lunds studenthistoria blev ett publiknummer av stora mått: Det var Liberala studentklubben som hade inbjudit till en pornografisk underhållning och intresset bland studenterna var så stort att Akademiska föreningens stora sal snabbt fylldes och åtskilliga hundra fick stanna utanför när dörrarna stängdes. Polisen hade tidigare på dagen varit i konferens med arrangörerna, som fått göra vissa justeringar, bland annat i ett avslutande happeninginslag(!?). Den avslutande happeningseansen, som leddes av Malmökonstnären Bengt Rooke blev mycket matt och slutade närmast tragiskt då den uppträdande flickan bröt samman(!). (Från Dagens Nyheters utsände medarbetare)

ST(Sthlmstidningen) 16/9: tre spalter, rubrik: "Sexaftonen i Lund rena söndagsskolan"...Bengt Rookes sex-happening med samlag i svenska flaggan visade sig vara betydligt oskyldigare än ryktet. En flicka kom in i röd klänning som hon och Rooke gemensamt befriade henne ifrån varefter Rooke strök över henne med rödfärg som flickan iförd trosor och ingenting annat tryckte av på en vit vägg. Sedan lade Rooke en svensk flagga över henne och bar ut henne från scenen. Trots mörkläggningen och upphetsande trumackompanjemang för och under denna happening föreföll alla ense att denna sexaftonsfinal närmast blev en antiklimax."(Olle Lindquist)


PRESSEN SOM SKAPARE AV EGNA VERSIONER/ SKANDALER


MEN sedan kom middags- och kvällstidningarna och spädde på med vad som hänt, och framför allt vad som inte hänt, och vad som skulle komma att hända, vilket alltså till slut blev vad som "i verkligheten" hade hänt!
Detta - om inte för andra syften - för att rättfärdiga sina högst dubiösa "verklighetsbeskrivningar". Bildmaterial fanns ju som "bevis" - på vad? - och bilder kan slås upp stort och kan i stort sett bevisa vad som helst om bara layouten, journalisten och redaktionen kommer överens om vad som skall bevisas. Och så byggdes det hela på, till dess ingen som i verkligheten varit på Akademiska föreningen den aktuella kvällen, ansåg sig ha upplevt något annat än vad de efteråt såg och läste sig till i den trummande mediavärlden.

Erfarenheten för min och min familjs del var dyrköpt, men för min syn på konsten, som konstnär och för min syn på konstens funktion var erfarenheten ovärderlig.

Och bildtidningen Se fick äntligen sina sex sidor och det omslag som de så ivrigt trånat efter (23/9), och Idun/Veckojounalen där PGP tyckte till, och Hänt i veckan och Allas-vecktidning, och alla landets "tyckare", (i förutom de tre storstädernas avisor) i bland i de mest oväntade alster, från fakultetsskrifter till Metallarbetaren bubblade ikring i dubbelmoraliska ord- och bildorgier, och alla landets syndikerade ortstidningar, från Trelleborgs Allehanda i söder, via t ex Ölandsbladet, Västgöta Demokraten, Bergslagsposten/Bergslagernas tidning, Uppsala Nya Tidning - till Hudiksvalls Tidning i norr, hade synpunkter på såväl min konstnärliga verksamhet, som min moral, och framför allt beträffande min person.
Allt detta utan att det tyder på att de egentligen hade en minsta aning om vad det hela rörde sig om.

Ett av de roligare inläggen i den landsvida, lokala debatten var det i Arbetarbladet i Gävle, socialdemokratisk (sign.S.O.L.) 25/9, under rubriken "Kan Dalälven stoppa sex-mästaren Rooke?" Bengt Rooke säger - i en intervju i Arbetarbladet den 21 september - (sic! jag har aldrig blivit intervjuad av någon från Arbetarbladet i Gävle ! ) att han inte vill bli dömd och bedömd av lösaktiga kvällstidningsjournalister. Sedan säger han att den moderne konstnären är själv något av en kvällstidningsjournalist. Då också lösaktig förstås.---Sedan han kladdat i Uppsala - dit han tänker sig(?) - vill han väl vidare norrut, kanske till Gävle. Mullvaden sägs inte gå norr om Dalälven. Jag hoppas att Bengt Rooke i likhet med denne inte heller tar sig över älven."
(det svenska "folkhemmets" sista bastion? 1965?)Men - historien om "Happening in Two Parts and Metres - version III" blev som sagt självgående, delvis skapad av mig personligen, delvis genom pressen. Man försökte där skapa opinion: genom att "vän av ordning" med pressens "sanningar" som "Sanningen" trädde in på press-scenen. "Den vanliga människans", makthavares och politikers konventioner blev plötsligt obehagligt synliggjorda och blev till en kraftfull moderväxt för en, i deras ögon elak, symbios som börjat leva sitt eget liv - jag hade genom min konstnärliga verksamhet, som nu tydligen levt länge nog, hotat deras tidigare ostörda värld, deras konventioner och deras maktförutsättngar.

Konventionsgränserna uppenbarades - man s å g det kanske inte så - men a p p a r a t e n såg man: konsten genom media (i detta fallet pressen) var farlig - för det "lag"-bundna tröga lugnet i vilket man tills nu levt och opererat ostörda i.

"Friheten att verka" i den mening John Cage skriver i "Silence" (1961): "Man håller inte på med vilka experiment som helst, utan man gör vad som måste göras. Med detta menar jag: man försöker inte med sitt handlande att tjäna pengar utan man gör vad som måste göras; man försöker inte med sitt handlande att bli berömd (framgång) utan man gör vad som måste göras; man försöker inte med sitt handlande att framställa njutningar för sinnena (skönhet), utan gör vad som måste göras, man försöker inte med sitt handlande att grundlägga en skola (sanning), utan gör vad som måste göras. Man gör något annat. Vad annars?"
(Det var för övrigt det motto jag satte i katalogen till "Modern konst i varuhuset Domus" och för den därpå följande debatten "Stryka över eller under dagens konst" i september 1962 i Malmö.)

Denna konstens "frihet" contra "den "sanna" verklighets-beskrivningen" förmedlad genom "den fria pressen" och genom "ombuds" ögon - är farlig. En sådan utveckling, en sådan konstens funktion, med en sådan substans av kritiska och öppet kommenterande idéer (- inte av "ting som konst", som traditionellt förvisas till "konstens" egna säkert slutna världar, från vilka de kan plockas fram för trivsam dekoration om sådan skulle behövas -) manar givetvis till slut till samhällets repressivitet. Å andra sidan: sådant "som kallas konst" men inte är kritiskt tankeväckande och riktad mot tandlöst konventions-lallande och som inte är medvetet intellektuellt farligt - är inte heller konst.

Möjligen är sådant ting av fetischistisk attraktion eller av samlarvärde - som frimärke, som slutar att befordra post och meddelande - som samlar damm i lådor och i kassavalv och som understundom åsätts fantasipriser som är rent fiktiva.

Det finns för konsten i sig inget annat värde på konst än dess funktion.


KÖPENHAMNSPRESSEN OCH LUNDAVERSIONEN

Åter till Lundahändelsen:
B.T. i Köpenhamn 16/9: dubbeluppslag 10 spalters rubrik (!) över båda sidorna: "Gerne pornografi, men ikke krænkelse af flaget" B.T. kan fortælle Den liberale Studenterklub i Lund, at dens anstrengelser i aftes ikke var forgæves. For øjnene af 1100-1200 spændte tilskuere i den æreværdige akademiske forenings aula sluttede man, hvad der formodentlig kan betegnes som historiens störste pornografiske sammenskudsgilde, med en simpel profanering af selve "svenske flaggan" - Der gik man for vidt - Til B.T.s medarbejder sagde Lunds politikommisær, Otto R. Ottossen, allerede medens den traditionsrige sal langsomt tømtes for et publikum, der så åbenbart var i modst ridende følelsers vold, at spørgsmålet omtiltale vil blive endeligt afgjot af Lund-politiet i dag.......Til Dexter Gordons (! han och jag hade senare endast bekymrade leenden över åt detta med tanke på vad han företog sig i Frankrike vid tiden för min happening -han var i alla fall inte i Lund den kvällen!) hidsigt befordrende jazzrytme gled scenetæppet endelig til side for malerens Bengt Rookes happenings, der nu får det efterstræbte politimæssige efterspil - som det ellers bliver stadig sværere at skaffe sig på svensk jord, selv med den mest avancerede form for pornografi.
- Rookes kønne partnerske, kun iført et mikroskopisk lændeskjul, blev ubarmhjertigt strøget over med rigelige håndfulde terrakottafarvet maling (dersom farver i forbindelse med disse former for kunstnerisk udfoldelse overhovedet spiller en rolle). Efter at have trykket hendes yndige krop energisk ind imod en hvid flade grep Rooke hende pludselig og slængte hende hårdt i gulvet, mens han flåede det svenske flag, som pynteligt hang ned fra snoreloftet, til sig og pakkede damen ind i, inden han slængte hende over skulderen og skred ud.
Verket var fuldbragt.
- Vi ser med største overbærenhed på alt, hvad vores studenter foretager sig, sagde politikommisær Ottosson til B.T., da vi spurgte ham om politiets almindelige indstilling til aftonens program.......
- Men på det tidspunkt havde Ottosson endnu ikke overværet aftenens sammenskudsgilde.
- At vanære "svenska flaggan", slipper kunstneren Rooke næppe billigt fra.
De seksuelle symboler har politiet i Sverige måske lært sig at se stort på.
- Men nationens bannermærke vil ingen kunne krænke ustraffet.
Der er stadig en kant -også i Lund...(Af B.T.s udsendte medarbejdere Viggo Duvå og Mini Wolff)

- Ekstra Bladet, Köpenhamn 16/9: 4 spalter med foto på första sidan (!) och en sida (!) med foto inne i tidningen. Rubrik på första sidan: "Besvimede for åbent tæppe på studenter sexmøde""Sex-murens gennembrud - det var meningen med studenternes happening-aften i den svenske universitetsby Lund i aftes. På en måde lykkedes det: den unge pige på billedet besvimmede af upphidselse i en varmblodig omfavnelse for åbent tæppe. Hon blev båret ud hyllet i det svenske flag og indsmurt i rød maling. Manden i de hvide bukser er til daglig tegnelærer ved en kommuneskole i Malmø. Han heder Bengt Rooke. De fleste svensker kalder ham en fordærvet person och hævder, at han gang på gang lokker søde unge piger til at deltage i sine pornografiske happenings med den begrundelse. at de gavner kunsten. Senere må pigerne angre bitterligt,siger skeptikerne.Se vor udsente medarbejders reportage sid 8.
-"Hun besvimede i en sex-happening" "De svenske studenter i Lund gennembrød ikke sex-muren. Men der skete hændelser..." De svenske liberale studenter i Lund ville i aftes gennembryde sex-muren. Men det blev der ikke noget af, medmindre da med murgennembrydningen var - tænkt på voldsamme hændelser...For en sådan forekom."
-"En ung svensk pige, der havde den kvindelige rolle i en sex-happening, besvimede. Happenisten Bengt Rooke måtte bære hende ud fra scenen hyllet i det svenske flag. Dene pompøse sortie var måske - hvem ved - tilsigtet, men at damen i flaget var bevidstløs var i hvert fald en happening uden for nummeret.
- Fordærvet er det tillægsord, svenske pressefolk (!!!) (- og andre)(?) bruger om Rooke. De fortæller (!!!), att han gang på gang får unge piger overbevist om, at de ved at være med i sex-happenings kan gavne kunsten. De går med i sagen, men vågner op og angrer bitterligt, at dear været så lette at lokke. Resultatet er f.eks. besvimelser - og i aftes besvimede den unge pige ikke bare èn, men mange gange."
- "Det begyndte i rödt fløjl - Hændelsen i happeningen? Lang tids mørke i salen, akkompagneret af trømmerytmer. Klap fra tilskuerne (som en opfordring til, at nu må der snart ske noget). Tæppet glider til side. Man ser hr. Rookes ryg. Han betrakter eftertænksomt en collage af avis-spisesedler om krig og nøgendanserinder. Collagen er hjort på hvidt maskinpapir. Trummerytmer. En hånd bryder gennem papiret. Siden føljer den hele dame i rødt fløjl. Det røde fløjl afkastes, og efter Bengt Rooke har gramset lidt på damen, smører han hende til med rød maling, som vi selvfølgelig allesammen kan førstå er blod."(!)
-Sortien med besvimelse og flagtildækket udbæring er allerede refereret.
- Derimod står det tilbage at berette hvad Bengt Rookes profesion er. Han underviser Malmøs skoleelever i tegning. Man må da håbe, at han ikke bruger flasker som kasteskyts der, som han gjorde det i Lund bag kulisserne.(!)" Bildtexter, tvåspaltare:"Roligt afventende så den kønne, unge pige happenisten Bengt Rooke gøre sine forberedelser." Tvåspaltare på höjd över hela sidan: "Blodrød maling tværedes ud over kvindens krop, da hon mødtes med tegnelæreren i en hed omfavnelse.(!) Kort efter måtte hon - besvinet - bæres ud. Indhyllet i det svenske flag."
(Rudy Jensen)


DIV. PRESS, LÖPSEDLAR, KOMMENTARER MM. I LUNDAVERSIONENS FÖRLÄNGNING

- I det fortsatta synandet av "eftermälet" till den famösa förställningen i Lund den 15/9 1965 väljer jag endast ett antal löpsedlar, texter och annat i förkortning av de ca 140 (!) urklippen rörande enbart denna händelse:
Men först en jämförelse med ovanstående "Det begyndte i rødt fløjl" (flöjl = sammet)

- Göteborgs-Tidningen 16/9, underrburik i texten (som var femspaltig, hel sida, med första-sides-hänvisning - märk att "Happenining in two Parts and Metres", version II, hade framförts i sin helhet tidigare i Göteborg utan s å vansinnig pressreaktion): GT den 16/9, i sin helhet vad beträffar min medverkan i kvällens begivenheter:
- "Flickan målades röd... (som underrubrik i texten)
- " Det var dödstyst under kvällens clou - Bengt Rookes happening.
Naturligtvis, för så här gick det till:
In från vänster kommer en ung flicka i något som liknar en städrock (! se ovan: "dame i rødt flöjl"!). En handrörelse av konstnären och rocken åkte av. Fotograferna jobbade så svetten lackade.
Flickan vantrivdes uppenbart med att visa sig offentligt i enbart trosorna. Rooke kletade ned hennes framparti med ilsket röd färg, varpå flickan gick bort och gned sig mot en uppspänd pappkuliss. Vände tillbaka till konstnären, blev nedkletad med mer färg och föll plötsligt samman. Rev i fallet ned en svensk flagga, som hon snabbt sveptes in i och bars ut."
(G:T:s utsände)

- (Man kan faktiskt undra om de varit närvarande vid samma föreställning, och i så fall vem av dem (journalisten från Ekstrablade i Köpenhamn ellet G-T:s utsände från Göteborg) som var offer för en "villa" - ingen av dem hade i varje fall noterat flaggan bakom den svenska - den som det stod "Änglar" på, och som mitt i fotografgalenskapandet hängde kvar på scenen! Den svenska flagan, med rödfärg och allt, stals för övrigt senare under kvällen, antingen i det vanligt studentikosa sovenirtagandet eller (varför inte?) för att användas som beviset på mitt förmenta "skymfandet av rikssymbol". Stölden - förmodar jag - kan väl inte anses som lagstridig - i detta sammanhang-.)

- Kv.P. 16/9: hel extra löpsedel: "Tragedi hotade vid sexafton Nakenmodell i färgorgie Kollapsade på scenen", stor bild, Samma dags hela "vanliga" löpsedel: "Drama vid sexafton Nakenmodell fick nervkollaps under färg-orgie! (liten ruta om "framtidens bil!")
Första sidan: "Nakenmodell på sexafton Bröt samman", Hel sida med trespaltigt foto:"Sexfesten nära sluta med tragedi: Välbetald "rödluva" kollapsade på scenen!---TV bryter sexvallen.--- Enligt vad KvP erfar var flickan i stort behov av pengar. Det var därför konstnären Rooke lyckades övertala henne att ställa upp. Hon fick bra betalt för sitt framträdande. Flickan som är i 20-årsåldern behövde dock inte föras till sjukhus.(!) Hon kördes i stället till sin bostad där hon fick vila. Sedan flickan vaknat upp ur sin medvetslöshet ansattes hon av kraftiga gråtattacker. Hon ångrade bittert vad hon gjort." (Görel Wahlström)
- (notera orden "ångrade bittert" som också finns i Ekstrabladet: "angrer bitterligt" där använda av Rudy Jensen - kanske kan man härigenom spåra det "svenske pressefolk" som är upphovet till: "Fordærvet er det tillægsord, svenske pressefolk (og andre)--- bruger om Rooke."?)

- Expressen 16/9 hela löpsedeln: "Flicka i studenternas sexspex fick svår chock Svimmade på scenen (liten ruta om sista chansen i andra etappen i Geting-rallyt!) Första sidan: fyrspaltig bild,enspaltig text:"För mycket sex för henne", dubbeluppslag, 10 spalter rubrik: "Nakenflicka svimmade... i studenternas sex-spex", två fyrspaltiga foton och ett trespaltigt. "Barnvakt i happening svimmade på riktigt!"

- Aftonbladet 16/9 hela löpsedeln: "Naken flicka bröt samman Sexpartyt slutade med kaos" (liten text under streck: Är han för mäktig Skånes småpåvar?) Första sidan: tvåspaltig hel bild "TV viar sex-show" Hel sida, femspaltig rubrik:"TV filmade sex-party" "Sexfesten i Lund blev en ekonomisk framgång, men konstnärligt ett fiasko." Kollaps" Den 18-åriga flicka vars bröst konstnären Bengt Rooke använde som målarpensel i happeningscenen kollapsade efter föreställningen. Redan efter några sekunders (!) happening bröt hon samman. Konstnären svepte henne raskt i scendekorationen, en svensk flagga, kastade henne över axeln och sprang ut och låste in henne i en köksskrubb (!) på övre våningen. ---Flickan fick ett nervsammanbrott och grät hysteriskt i två timmar i skrubben (!). Då fördes hon---till ett hotell. Där lämnades hon ensam(!). - Hon förbrukades i mina armar när jag skapade, sa Rooke till Aftonbladet."(!?)

- "Lundapolisen överväger åtal" meddelade DN 17/9 i sin rubrik bl.a. "Enbart användandet av svenska flaggan i den avslutande happeningen (den insmorda nakna flickan sveptes i flaggan och bars ut) kan faktiskt betraktas som en förbrytelse enligt 6:e kapitlet, säger polisintendenten (Bo Ekener). Möjligen kan man anse det förmildrande om flickan, som uppges, svimmade och man använde flaggan för att skydda och hjälpa henne.--- Den i happeningen medverkande flickan, som bröt samman efter föreställningen, var på torsdagen helt återställd. Hon har tidigare inte deltagit i några sådana arrangemang, medan däremot konstnären Bengt Rooke framfört samma sak vid Studentföreningen i Göteborg tidigare. I Lund använde han dock endast sista delen, som skulle illustrera konstnärens situation.
- Flickan svimmade aldrig, men däremot tog hon ut sig helt och var också ovan vid den påfrestning det är att stå på en scen och vara i fokus för allas blickar, säger Rooke. Den svenska flaggan använder jag som en vanlig enkel symbol som alla känner igen. Den illustrerar den konvention i vilken konstnären sveper det incitament som flickan i sin tur illustrerar.---".

- Med mera, med mera, etc. etc. --- brev, insändare, artiklar - som tidigare nämnts ca 140 st (!).


KÖPENHAMNSPRESSEN PÅ NY BOG OCH PRESSFÖNTRET

I Ekstra Bladet, Köpenhamn den 7 januari 1967 intervjuas jag av Rachel Bæklund över en hel sida i ett "Lørdags-ekstra", ett fyrspaltigt porträtt med bildtexten: "Bengt Rooke foran en af sine engle, der lige har været udstillet på Charlottenborg under Den nordiske Ungdomsbiennale, som han var medarrangør af. Englene med tekst og matematiske formler, der oplyser om deres glories og kunstens kraft, forargede ikke.", och bildtext till en mindre enspaltig bild: "Kunst er kritik, siger Rooke, her under happeningen i Lund."
Rubrik till artikeln: "Fra porno til engle" " med underrubriken: "Jeg elsker engle, siger Sex-Rooke, som blev slagtet af pressefolk - Tør ingen af dem møde i debat i svensk TV på tirsdag?"
Men först: Hvad er engle?

"- Engle er abstraktioner, lyder svaret. Vi ved, de er løgn og litteratur.
Men vi ved også, at dette ikke er riktigt. Engle er intelligenser. De er ånd, kraft. Der er sorte og hvide engle. Vi kan ikke leve uden englene.

"Vi kan ikke leve uden at tage stilling, uden at vælge, uden at bedømme englene. Men hvad er sort, hvad er hvidt? Det kan forandre sig fra minut til minut, og du ved ikke, når du bedømmer, om du har ret.
Men hvis du vil leve, er du forbandet nødt til til att være enten eller, selv om risikoen er at tabe og dø. Faktisk tror jeg, det er vigtigere at tabe end at vinde. Men du skal ikke sætte en ære i at tabe. Du skal ville vinde, for at også tabet kan få betydning.---"

"Når vi interviewer Bengt Rooke netop nu er det fordi, han sidder i et sted i Nordsjæland og skriver på sin nye bog: Camp-Collage. Undertitel: Omgang med mennesker eller englevisioner. En bog om opdragelse. Og fordi den skandalehistorie som den svenske presse og andre landes presse fik ud af hans forestilling i Lund for 16 måneder siden skal til debat i svensk TV på tirsdag under det program, som kaldes Pressfönstret. En svensk TV-medarbejder har været hos Rooke og gennemfotograferet han scrapbog med presseudklip."

"Baggrunden for udsendelsen er en artikel i det svenske journalistblad, der handler om, hvordan man i dag opdrager unge journalister til selv at skabe sensationer."
"I svensk TV vil man debatere pressens måde at fungere på i forhold til kendsgerningene. To negative eksempler skal trækkes frem. Det ene er Rookes, det andre en polsk demonstrant i Malmø. Begge er blevet anmeldt til politet af svenske pressefolk, som ville sikre sig en sensation.--

"- Men jeg er ikke færdig med englene. Og jeg har netop fået at vide, at de to jornalister, der er inbudt af svensk TV til at kommentere mit og polakkens tilfälde som ofre for sensationer, vi ikke selv har skabt, har afslået at være med. Det undrer mig ikke. Havde de været faldne engle, havde de grebet chancen og prøvet at ramme mig yderligare. Havde de været levende menesker, turde de stå til ansvar, selv om det ville blive nederlag. Så det er ingenting."

"- Det skal blive intressant at se, hvad der nu sker i pressfönstret. Personligen er jeg ligeglad.---"Hur det gick i Pressfönstret vet jag inte - jag var vid den tiden på väg till Paris.

Bland det sista i saken, mig veterligt dittills, var i ett något kryptiskt sammanhang, där lundahändelsen -och jag fullt igenkännbar i helfigur på ett tvåspaltigt foto fick illustrera en, i mitt sammanhang helt ovidkommande och okänd notis under rubriken "senaste nytt", "Hänger ni med?" och det med fet stil satta: "Hata!" (till en helt annan notis men som layoutmässigt blev till ett sammanhang) med underrubriken "Måla din brud röd!" i Kv.P 24/1 1968! Alltså tre år senare!

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]