MOBILIA

Dansk möbel- och designtidskrift. Mobilia grundades 1955 som en internationell fortsättning av tidskriften Møbler, med kontroversiellt innehåll och kvadratisk layout. Bland redaktörerna märks grundaren Gunnar Bratvold, Grete Jalk, Poul Henningsen och Per Mollerup.
Mobilia lades ned 1984.

Bakom denna torra (men dock) notis i den svenska uppslagsboken (NE) ligger faktisk betydligt mer av vikt för hela den moderna skandinaviska möbel- och inredningsarkitekturen, och för den delen också konsten och den moderna skandinaviska arkitekturen i allmänhet.

1973 skrev informationschef Georg Schütt i Møbelfabrikantföreningen, med anledning av vad som följer, om Mobilia:
"Det internationale tidsskrift for inretningsakitektur, Mobilia tildeltes 20.000 kr. i anerkendelse af bladets meget væsentlige betydning som formidler af dansk og skandinavisk møbelkutur. Mobilia blev startet i 1955 af Gunnar Bratvold, der klart så behovet for et internationalt tidskrift af denne art. Hans initiativ blev af værdi for den danske möbelbranche. Gunnar Bratvold døde i 1966, men allerede inden da havde Mobilia opnået en respons i udlandet, som kan sammenlignes med respekten for danske møbler. I dag ledes Mobilia af Gunnar Bratvolds kone, Ingelise og hans døtre Mette og Nina Bratvold, men Mobilia er nu som før, en lunefuld, menneskelig og provokerende ambassadør for den danske møbelbranche i det store udland."

90 % av Mobilias upplaga distribuerades till utlandet.

Data om Mobilia:
1955 startades Mobilia av Gunnar Bratvold på Eriksholm på Nordsjälland som en internationell tidskrift på fyra språk. 1959-1963 var Poul Henningsen medredaktör. 1963 startades Mobilia-klubben på Eriksholm som blev till ett center för skandinavisk "nyttokonst" (brugskunst) med Gunnar Bratvold som självklar banérförare uppbackad av en kommité av konstnärer, arkitekter och möbelfolk. 1963 flyttade redaktion och tryckeri till Borupgård i Snekkersten. 1965 lades Mobilia-klubben ner och 1966 avled både Gunnar Bratvold och Paul Henningsen. 1967 formades en redaktion för tidskriften under ledning av Gunnar Bratvolds änka Ingelise, och hans döttrar Mette och Nina Bratvold: Aagard Andersen, Nanna Ditze, Grete Jalk, Halling Koch, Svend Erik Møller, Rolf Middelboe och Louis Schnakenburg. Redaktionen upplöstes 1968 men tidskriften fördes vidare av Ingelise, Mette och Nina Bratvold tillsammans med Klaus Meedom.

Mobilia startade mitt i det årtionde som skapade den danska möbelproduktionens berömmelse och erkännande runt om i världen och händelserna hängde samman. Då Gunnar Bratvold såg ett tydligt behov av en internationell tidskrift gjorde han inte bara sig själv en tjänst utan också hela den danska möbelbranchen. På toppen av de stigande exporttalen kunde Mobilia läggas som en mycket väsentlig förmedlare av dansk och skandinavisk möbelkultur.

Redan från tidskriftens start förstod Gunnar Bratvold att skapa en miljö och en atmosfär runt företaget genom att öppna Eriksholm för in- och utländska möbelmänniskor, arkitekter, författare och konstnärer. Tidskriften blev vid den tiden - som under hela dess levnad - till i en dialog, en utväxling av synpunkter och idéer mellan dessa människor och dess skiftande redaktioner.

Den kritik som framfördes i Mobilia var allmänt erkänd som särdeles saklig och inom tidskriften upplevde både skribenter, fotografer, tecknare och illustratörer en frihet i sitt arbete som kom till uttryck i en ständig underton av varm humor och medmänsklighet.
Genom sitt mänskliga överskott i sin personlighet förstod Bratvold att knyta de mest begåvade medarbetarna till tidskriften samtidigt som han knöt personliga kontakter och blev god vän med många av den danska- och utländska möbelproduktionens ledande krafter.

Det var därför både en naturlig utveckling och en förutseende och inspirerande idé då man 1963 öppnade Mobilia-klubben på Eriksholm. Den blev ett centrum för det yppersta av skandinavisk "brugskunst" ("nyttokonst") där utländska och danska medlemmar kunde skapa sig en överblick över situationen: "Brugskunst i brug", som temat hette, eller bara mötas över en bit mat eller en whisky.

Mobilia var alltid provocerande annorlunda än andra motsvarande tidskrifter därför att den innehöll många motsättningar, spalterna var alltid öppna för "personliga" hälsningar och personliga initiativ.

Efter Bratvolds död skedde en gradvis redaktionell omläggning av kursen. Med en ung redaktion och nya yngre medarbetare blev Mobilias ämnesområde samtidigt både utvidgat och mer varierat. Detta som ett naturligt försök att inringa miljöns växande komplexitet.
Förutom allt vad som gällde möbler blev ämnen inom industriell design, konsthantverk, fri konst och arkitektur behandlade och kommenterade mer kontinuerligt.
- Det var i denna krets jag blev introducerad, och det var också i detta sammanhang jag kom in i bilden som medarbetare i Mobilia -.

Mobilia fungerade alltid efter "öppet-hus principen". Dit kom intresserade designers, möbelfolk och konstnärer med sina ting, idéer, skisser och ritningar. På samma sätt fungerade tidskriften också som en kontaktförmedlare mellan yngre designers och erfarna producenter.

Att man inte alltid kunde förutsäga hur Mobilias nästa nummer skulle se ut (om man inte varit med och producera det) berodde först och främst på produktionsformen.
Med eget tryckeri i samma hus vilket tillät provocerande och "otillbörlig" layout och ombrytning i sista sekunden - med en krets av inspirerade och engagerade människor runt om i huset - vilkas olika synpunkter kanaliserades genom tidskriften och dess layout och etablerade den (o)tyglade dialogen som var dess signum - det var så Mobilia skapades rent produktionsmässigt; denna internationella tidskrift av den absolut högsta klassen.

Men - efter hand tog tiden ändå ut sin rätt då det gällde en sådan produktionsform.
Mobilia upphörde 1984.


se vidare: Länkar och "Tidsfasetter"

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]