Martin IV, påve (pontifikat 1281-1285), under högmedeltidens slut då det latinsk-kristna Europa återupptäckte stora delar av det grekiska kulturarvet, i huvudsak förmedlat genom arabisk kultur, vilket blev periodens blomstringstid; Martin IV var alltså påve under en tid då den världsliga lagstiftningen ännu inte tagit form - hans pontifikat var före den stora schismen”.


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 74]