rooke time logo


Published for The Neotrope Enterprise.     Publisher: Bengt Rooke.     Juni 2000. No. 18.

 

THE ANGEL HOTEL


Om man låter sig bäras över havet till England för att till exempel besöka Midhurst i West Sussex, en av hästpolons huvudorter i landet, kan man liksom denna sports mera krävande entusiaster ta in på det utmärkta The Angel Hotel därstädes.

Talar man sedan väl med hotellets chef om saken kan man kanske vid något tillfälle få sig förevisat ett säreget, stort och gammalt och utomordentligt skulpterat golvskåp av ek som finns där. Skåpet som är en väldig möbel har två dörrar med snidade inskriptioner.

På skåpets vänstra dörr kan man läsa den puritanskt uppfordrande texten:

“Life without
Work
is
Guilt”

Texten på den högra dörren lyder emellertid mer uppmuntrande med sin sublima eftertänksamhet - vilken jag vill vidarebefordra som min sommarhälsning till alla läsare av ROOKE TIME:

“Work
without
Art
is
Brutality”


Under sommaren - då var och en måtte finna sitt Angel Hotel (om inte i Midhurst så åtminstone i hägn av en Ängel) - gör ROOKE TIME uppehåll för att återkomma framåt september “before the leaves of autumn fall”.